Mer om Jonas Löhnn

Jonas Löhnn om politik

Om politik:

Jag vill verka för politiska beslut som utgår från insikten att allt bara är till låns.

Idag verkar vi som mänsklighet ha helt fel inriktning, där ekonomi inte är ett medel utan ett mål. Vi behöver en omställning som kommer till rätta med de systemfel som skapar en så ohållbar livsstil att många människor idag och i framtida generationer inte ges förutsättningar att leva drägliga liv. För ett mer jämlikt samhälle krävs engagemang. Det parlamentariska systemet är för mig ett viktigt verktyg för att åstadkomma förändring, men det är inte det enda.

För egen del identifierar jag mig inte främst med uppdraget som politiker, jag tror på en sund distans.

 

Hjärtefrågor:

Vi behöver:

* Långsiktighet

* Småskalig självförsörjning

* Skatteväxling från arbete till konsumtion

* Migration av medmänsklighet och för framtida välfärd

* Korruptionsbekämpning

 

 

 

Personligt

Personligt:

Läs mer om mig och min riksdagskandidatur på hemsidan.