Jonas Sjöblom

kassör i MP Vänersborg

Jonas Sjöblom Jag är medlem i Miljöpartiet sedan 2020 och är för närvarande kassör i styrelsen. Jag är forskare och lärare på Chalmers tekniska högskola och har ett stort intresse för miljön. Jag har forskat mycket inom hållbara transporter och på luftföroreningar från tranporter.

Jonas Sjöblom