Karolina Brosché

Ledamot i MP Dalarnas styrelse samt styrelsens arbetsutskott

Karolinas hjärtefrågor

HBTQ.

Miljöpartiet vill riva ner de normer som begränsar och förtrycker människor. Vi accepterar inte diskriminering, osynliggörande och dåligt bemötande av HBTQ-personer. Vi vill skapa ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och respekteras för det.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Karolina Brosché

Mer om Karolina Brosché

Karolina Brosché om politik

Jag har i många år haft ett eget litet manifest;

Mer makt åt folket
Mer folk i skolan
Fler skolor per kommun

Jag är utbildad till lärare i de lägre åldrarna och har därför en god förståelse för hur den sortens verksamhet fungerar. Eller rättare sagt, vilka brister den sortens verksamhet ofta har. Därför anser jag att höjda lärarlöner och mindre barngrupper är grundläggande.

Jag anser även att mångfald är nödvändigt för människans utveckling, både privat och professionellt. Som de säger inom Star Trek; ”Infinite diversity in infinite combinations”. Jag brinner även för HBTQ-frågor och anser att ett ökat normkritiskt tänkande är nödvändigt.

Då jag har ett stort djurintresse anser jag att solidariteten med djur behöver förstärkas både lokalt och globalt. Vidare finner jag att vapen är ett mycket onödigt ont och håller med Miljöpartiet när de skriver att varje människa ska garanteras rätten till att slippa bära vapen.

Den Europeiska Unionen är en bra idé i teorin men jag är skeptisk mot hur det sköts i praktiken och anser att mer öppenhet och demokrati inom EU behövs.

Miljöpartiet: ”Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga, behövda och delaktiga”.
Karolina:”All things in the universe needs a purpose”.