Karolina Brosché

Ledamot i MP Dalarnas styrelse samt styrelsens arbetsutskott

Karolinas hjärtefrågor

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet går till val och Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Karolina Brosché

Mer om Karolina Brosché

Karolina Brosché om politik

Jag har i många år haft ett eget litet manifest;

Mer makt åt folket
Mer folk i skolan
Fler skolor per kommun

Jag är utbildad till lärare i de lägre åldrarna och har därför en god förståelse för hur den sortens verksamhet fungerar. Eller rättare sagt, vilka brister den sortens verksamhet ofta har. Därför anser jag att höjda lärarlöner och mindre barngrupper är grundläggande.

Jag anser även att mångfald är nödvändigt för människans utveckling, både privat och professionellt. Som de säger inom Star Trek; ”Infinite diversity in infinite combinations”. Jag brinner även för HBTQ-frågor och anser att ett ökat normkritiskt tänkande är nödvändigt.

Då jag har ett stort djurintresse anser jag att solidariteten med djur behöver förstärkas både lokalt och globalt. Vidare finner jag att vapen är ett mycket onödigt ont och håller med Miljöpartiet när de skriver att varje människa ska garanteras rätten till att slippa bära vapen.

Den Europeiska Unionen är en bra idé i teorin men jag är skeptisk mot hur det sköts i praktiken och anser att mer öppenhet och demokrati inom EU behövs.

Miljöpartiet: ”Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga, behövda och delaktiga”.
Karolina:”All things in the universe needs a purpose”.

 

CV

Kommunala förtroendeuppdrag

Val- och Demokratinämnden, Falu Kommun            Mar 2017 – Pågår
Ersättare

Kultur- och Fritidsnämnden, Falu Kommun             Sep 2015 – Pågår
Ersättare

Kopparstaden AB, Falu Kommun                               Dec 2012 - Jun 2013
Styrelsemedlem (suppleant)

Regionala förtroendeuppdrag

Folkrörelseberedningen, Landstinget Dalarna           Sep 2015 – Pågår
Ersättare

 

 

Uppdrag

 1. Distriktsstyrelsens Arbetutskott
  1. Karolina Brosché
  2. Kerstin Lundh
  3. Linus Fransson
  4. Maria Alfredson
  5. Niklas Henriksson
 2. Folkrörelseberedningen
  1. Karolina Brosché
 3. Jury för tryckfrihetsmål grupp 1
  1. Karolina Brosché
 4. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Inger Jacobson
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Jonas Åsenius
  10. Karolina Brosché
  11. Kenth Carlson
  12. Kerstin Lundh
  13. Krystyna Karlsson
  14. Linus Fransson
  15. Linus Lindgren
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Niklas Henriksson
  24. Richard Holmqvist
  25. Staffan Mild
  26. Sven Fernlund Skagerud
  27. Åsa Wikberg
 5. Kandidater kommunfullmäktige Falun
  1. Anett Kero
  2. Annica Ericson
  3. Birgitta Pettersson-Frank
  4. Daniel Svedin
  5. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  6. Erik Eriksson
  7. Inger Jacobson
  8. Jan Lindholm
  9. Jonas Åsenius
  10. Karolina Brosché
  11. Kenth Carlson
  12. Lars Broman
  13. Linus Lindgren
  14. Lisbeth Mankler
  15. Maj Ardesjö
  16. Mats Wiklund
  17. Niklas Henriksson
  18. Richard Holmqvist
  19. Sahur Jama Issa
  20. Staffan Mild
 6. Kultur- och Fritidsnämnden
  1. Karolina Brosché
  2. Kenth Carlson
 7. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Ingmarie Nilsson
  8. Karolina Brosché
  9. Kenth Carlson
  10. Kerstin Lundh
  11. Linus Fransson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Mikael Hjort
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sven Fernlund Skagerud
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Annelie Alli Qvicker
  3. Aron Knifström
  4. Barbro Gossas
  5. Fredrik Blom
  6. Im Nunez
  7. Jonas Åsenius
  8. Karolina Brosché
  9. Kerstin Lundh
  10. Linus Fransson
  11. Magnus Gabrielson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Monika Utter
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
 9. Styrelsen Miljöpartiet Falun
  1. Birgitta Pettersson-Frank
  2. Hans Pettersson
  3. Karolina Brosché
  4. Kenth Carlson
  5. Maj Ardesjö
  6. Mats Wiklund
  7. Richard Holmqvist
 10. Val- och Demokratinämnden
  1. Jonas Åsenius
  2. Karolina Brosché