Katrin Wissing

Kommunstyrelseledamot och vice ordförande i utvecklingsutskott, fullmäktigegruppledare och vice ordförande i bygdeutvecklingsberedningen i Åre kommun. Sammankallande för riksvalberedningen

Katrin Wissing

Mer om Katrin Wissing

Katrin Wissing om politik

Åre kommun - här bygger vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö!

 

Det vill vi göra genom att utgå från våra tre solidariteter (djur & natur, det ekologiska systemet samt framtida generationer & världens människor) samt Åre kommuns hållbarhetsstrategi och översiktsplan. Långsiktig hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt i hela kommunen är en förutsättning för framtida och nutida Årebor.  Vi lovar inte guld, men vi vita vintrar.

 

Miljöpartiet i Åres prioriterade frågor i valet 2018 är

  1. Gång- och cykelstrategi

  2. 6 timmars arbetsdag för personal i förskola och hemtjänst

  3. Stötta kreativa och gröna näringar

  4. Innovativa måltider för äldre och unga

  5. Inkluderande skola

 

 

 

 

 

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åre kommun och bor i Duved tillsammans med min familj. Jag är ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och gruppledare för Miljöpartiets fullmäktigegrupp i Åre kommun.

Mina hjärtefrågor är

Hållbara samhällen (exempel på förslag från vårt valmanifest 2018)

- Prioritera Åreälvens Natura 2000-område genom projektet LIFE Alpine Waters. Åre kommun behöver arbeta fram en plan för uppföljning av markarbeten och exploatering så att ingen ökad sedimentering sker

- Åre kommun har ett stort ansvar som hållbar besöksnäringskommun. Vi behöver skapa möjlighet för alla, såväl invånare som besökare, till användandet av förnybara bränslen och eldrivna fordon. Det ska inte vara svårt att röra sig i fjällmiljö med fordon som drivs av el, gas eller andra hållbara alternativ. Vi vill vara en föregångare som hållbar glesbygdskommun.

- Vi vill att Åre kommun har en biogaspump för fordon senast 2022 genom att nyttja projektpengar från t.ex. klimatklivet och annan extern finansiering. En anläggning för att göra biokol av slammet från våra reningsverk är också en prioriterad fråga för oss.

 

Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

 

- Vi ser småföretagen som viktiga i omställningen till ett hållbart samhälle och i utvecklingen av glesbygden. Vi vill stötta småföretagare och främja gröna näringar, cirkulär ekonomi, lokalproducerat, återbruk och andrahandsmarknader.

 

- Vi vill främja kreativa näringar och skapa möjligheter och förutsättningar för ett levande och inkluderande kulturliv. Vi vill underlätta för CO-workplatser att växa fram, med House Be som föregångare. Noder för kulturella och kreativa näringar ska tas fram, Duveds stationshus är ett sådant som bör undersökas för att eventuellt kunna bli ett hantverkscentra.

 

- Vi vill fortsätta att utveckla den hållbarhets- och innovationsfond som vi instiftade under 2018 för att stimulera innovativa och hållbara ideér. Vi vill aktivt uppmuntra medborgare, näringsliv och organisationer att ta större sociala, etiska och miljömässig hänsyn genom detta ekonomiska incitament.

 

Ett jämlikt och jämställt samhälle

 

- Våra ungdomar som behöver hjälp ska vårdas i kommunen i en så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att det finns ett HVB-hem för ungdomar som har hamnat snett i Åre kommun, med grön profil och som är kopplad till gröna näringar.

 

- Vi ska ha fler offentliga lekytor för barn i olika miljöer och vi vill uppmuntra barn till lek i naturen. Barnens lekmiljöer ska vara jämställda både på förskolor, skolor och offentliga lekytor.

 

- Underhåll och snöröjning av trottoarer, gång och cykelbanor ska prioriteras för att människor oavsett ålder eller funktionsvariation ska kunna förflytta sig. Låt inte bilen vara norm vid planering! Satsningar på gång-, cykel och kollektivtrafik gynnar kvinnor, barn, äldre, socialt utsatta och nyanlända - det vill säga den absoluta merparten av befolkningen.

 

Hela valmanifestet hittar ni här