Mer om Katrin Wissing

Katrin Wissing om politik

Kommun

  • Skola, utvecklande landsbygd samt miljö och klimat är mina prioriterade frågor. Med mig som styrande i Åre kommun kommer jämställdhetsfrågan upp på dagordningen och prioriteras!
  • Jag vill att Åre ska bli en klimatkommun, en av Sveriges ledande. Vi börjar med att ställa om kommunens lokaler till100% förnybara energier och satsar på köken; mer ekologisk, närodlad och vegetarisk mat i våra offentliga kök! 
  • En social investeringsfond bör införas för att vi ska finansiera sociala projekt som riktar sig mot barn och unga för att motverka ett livslångt utanförskap.

 

Landstinget

Jag vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som gör att vi håller oss friska. Vi måste satsa på barn och unga som mår psykiskt dåligt och ta hand om dem på bästa sätt. Ensamstående kvinnor ska ha rätt till insemination.Jag vill se en utvecklande region som satsar på förnyelsebara energikällor och satsar ännu mer på forskning inom miljöteknik som ser till regionens framtida överlevnad.Jämställda scener och en kultur-coach för unga ska prioriteras i regionens kultursatsningar. Jag vill permanenta Gaaltje som centrum för sydsamiskt kulturutveckling.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åre kommun och bor i Duved tillsammans med min familj. Jag är ledamot i kommunstyrelsen och gruppöedare för Miljöpartiets fullmäktigegrupp i Åre kommun.

Jag driver en konsertklubb och en musikfestival i Östersund tillsammans med en vän, det är min hobby och mina intressen tillsammans med politiken.

Jag har arbetat länge som administratör på olika entreprenad- och återvinningsföretag, något jag trivdes med tills jag började arbeta på gymnasiet i Åre och indåg att det är trevligare och roligare att arbeta med människor än siffror!

Jag har ett riksuppdrag, jag sitter i riksvalberedningens arbetsutskott sedan kongressen i slutet av maj.