Mer om Katrin Wissing

Katrin Wissing om politik

Åre kommun - här bygger vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö!

 

Det vill vi göra genom att utgå från våra tre solidariteter (djur & natur, det ekologiska systemet samt framtida generationer & världens människor) samt Åre kommuns hållbarhetsstrategi och översiktsplan. Långsiktig hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt i hela kommunen är en förutsättning för framtida och nutida Årebor.  Vi lovar inte guld, men vi vita vintrar.

 

Miljöpartiet i Åres prioriterade frågor i valet 2018 var

  1. Gång- och cykelstrategi

  2. 6 timmars arbetsdag för personal i förskola och hemtjänst

  3. Stötta kreativa och gröna näringar

  4. Innovativa måltider för äldre och unga

  5. Inkluderande skola

 

Fullmäktigegruppen utgår från detta när vi skriver motioner och driver politik

 

 

 

 

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åre kommun och bor i Duved tillsammans med min familj. Jag är gruppledare för Miljöpartiets fullmäktigegrupp i Åre kommun och vice ordförande i distriktet.

I kommunen diver jag framförallt:

Hållbara samhällen

Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Ett jämlikt och jämställt samhälle (Detta är rubriker hämtade från MP Åres valmanifest 2018, du kan läsa hela valmanifestet här)

 

 

 

 

 

 

Uppdrag

  1. Partisekreterare
    1. Katrin Wissing