Madeleine Norman

Språkrör

Madeleines hjärtefrågor

Klimat Energi och Miljö.

Giftfri vardag.

Kriminalpolitik.

Madeleine Norman

Mer om Madeleine Norman

Madeleine Norman om politik

 

  • Klimat. Vår tids största rättvisefråga med inget enkelt svar. Därför ägnade jag mig åt flera års studier för att förstå denna komplexa fråga bättre och kunna sprida kunskap om vad vi kan göra för att soldidariskt lösa denna fråga. Tillsammans.

  • Rättsväsende. Alla ska ha rätt till en rättvis rättegång,ett humant bemötande av kriminalvården och få rätt hjälp till att återanpassa sig till ett liv utanför institutionerna. Det kräver transparens, öppenhet, ett välfungerande rättsväsen samt att en mångfald av bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis, åklagarväsen och domstolar.

  • Miljögifter. Det svenska miljömål som Sverige har störst chans att misslyckas med är målet En Giftfri vardag. Detta vill jag ändra på, då det framförallt påverkar våra unga. Genom att skärpa kontrollen och testningen av kemikalier, att farliga kemikalier förbjuds samt att beakta kemikaliska risker när man bygger eller renoverar skolor, förskolor eller andra miljöer barn vistas i, då har man kommit ett steg närmare till att uppnå målet.