Mikael Vilbaste

Ordförande MP Västmanland, ledamot tekniska nämnden, ledamot idrottsnämnden, ordförande cykelrådet, ersättare kommunala pensionärsrådet

Mikael Vilbaste