Mer om Richard Holmqvist

Richard Holmqvist om politik

Engagemang i miljöpartiet

Insåg från början att partiet var nödvändigt för att de alltmer allvarliga miljöfrågorna skulle kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt, men gick inte med förrän 1991, då partiet åkte ur riksdagen. 2004 flyttade jag från Stockholm till Falun, fick mera tid över och övergick från tillfälliga insatser, som att dela ut valsedlar och liknande, till att åta mig uppdrag.

Vision

Ett samhälle som genomsyras av långsiktig solidaritet mellan människor, även kommande generationer,, och mellan människan och naturen, och där mänskliga rättigheter respekteras överallt. Våra tre solidariteter är en fantastisk grund för beslut i olika frågor!

Aktuella frågor

 • Jordklotet som mänsklig boplats är hotat. Värsta hoten gäller biologisk mångfald och klimat. Mångfalden i svenska skogar är hotad, skövling av gammelskog pågår och måste hindras– solidaritet med naturen och med kommande generationer
 • Allas rätt till bra samhällsservice måste försvaras. Skolan får inte svältas ut ännu mer. Sjuka ska behandlas efter behov, inte efter plånbok.
 • Få alla att vara delaktiga i ett samhälle med mångskiftande kulturell bakgrund och få alla att vara behövda, trots att allt färre behövs för produktion av varor
 • Strandskyddet är hotat och måste försvaras – det gäller allas tillgång till naturen, alltså solidaritet med andra människor
 • Kultur är viktigt, inte minst i ett samhälle som måste bli mindre fixerat vid materiell tillväxt.
 • Arbetstidsfrågan hör samman med både social och ekologisk hållbarhet. Någon gång måste teknikens framgångar med att gör mer prylar på mindre tid tas ut i att vi ägnar mindre tid åt att skaffa prylar, mer åt annat, t ex sociala behov!

Personligt

Bor i Falun sedan 2004, är gift och har två vuxna barn. Civilingenjör, numera verksam som fritidspolitiker, fri skribent och naturguide

Intressen:

 • Naturen, är kunnig ornitolog, är utbildad närnaturguide och Linnéguide
 • Friluftsliv, åker så mycket skidor och långfärdsskridsko som en sviktande rygg tillåter
 • Musik, spelar folkmusik på fiol, ordnar spelmansstämma i Styrsjöbo i Leksand
 • Filosofi, läser och skriver om kunskapsteori, livsåskådning mm
 • Solidaritetsfrågor, särskilt mellan rika och fattiga länder
 • Politik, baserad på inställningen om allas ansvar för samhället

Föreningar

 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Skydda Skogen
 • En rad ornitologiska föreningar, däribland Falu fågelklubb
 • Framtiden i våra händer, Rädda Barnen, Röda Korset
 • Falu spelmanslag

 

Uppdrag

 1. Frauenzimmer AB
  1. Richard Holmqvist
 2. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Henrik Öhrn
  8. Inger Jacobson
  9. Ingmarie Nilsson
  10. Jonas Åsenius
  11. Karolina Brosché
  12. Kenth Carlson
  13. Kerstin Lundh
  14. Krystyna Karlsson
  15. Linus Fransson
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Nicklas Vidlund Bjurman
  24. Niklas Henriksson
  25. Richard Holmqvist
  26. Staffan Mild
  27. Sven Fernlund Skagerud
  28. Åsa Wikberg
 3. Klimatambassadörer
  1. Alvar Palm
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Catrin Wallinder
  6. Christer Haagman
  7. Christian Nordberg
  8. Elin Söderberg
  9. Eva Hallström
  10. Folke Nyström
  11. Gunnar Lundgren
  12. Gunnar Westling
  13. Göran Hådén
  14. Hanna Thorell
  15. Isabel Enström
  16. Jan Babar
  17. Jan-Olof Strindlund
  18. Jeanette Lyckman
  19. Joakim Byström
  20. Karin Åström
  21. Linus Lakso
  22. Madeleine Norman
  23. Malin Sommanö
  24. Martin Arvidsson
  25. Martin Lindahl
  26. Martin Stockfors
  27. Mikael Hjort
  28. Peter Bylund
  29. Peter Karlsson
  30. Peter Sögaard
  31. Pia Sundh
  32. Richard Holmqvist
  33. Roger Bydler
  34. Staffan Lindberg
  35. Thomas Elevant
  36. Tom Andersson
  37. Tomas Eriksson
  38. Tomas Hedlund
  39. Victoria Johansson
  40. Viktor Leijon
 4. Kommunfullmäktige Falun
  1. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  2. Erik Eriksson
  3. Kenth Carlson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist
 5. Kommunstyrelsen Falun
  1. Erik Eriksson
  2. Maj Ardesjö
  3. Richard Holmqvist
 6. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  1. Richard Holmqvist
 7. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
  1. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  2. Mats Wiklund
  3. Richard Holmqvist
 8. Miljörådet
  1. Richard Holmqvist
 9. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Henrik Öhrn
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Karolina Brosché
  10. Kenth Carlson
  11. Kerstin Lundh
  12. Linus Fransson
  13. Maj Ardesjö
  14. Maria Alfredson
  15. Mikael Hjort
  16. Mursal Isa
  17. Nicklas Vidlund Bjurman
  18. Niklas Henriksson
  19. Richard Holmqvist
  20. Sven Fernlund Skagerud