Mer om Richard Holmqvist

Richard Holmqvist om politik

Engagemang i miljöpartiet

Insåg från början att partiet var nödvändigt för att de alltmer allvarliga miljöfrågorna skulle kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt, men gick inte med förrän 1991, då partiet åkte ur riksdagen. 2004 flyttade jag från Stockholm till Falun, fick mera tid över och övergick från tillfälliga insatser, som att dela ut valsedlar och liknande, till att åta mig uppdrag.

Vision

Ett samhälle som genomsyras av långsiktig solidaritet mellan människor, även kommande generationer,, och mellan människan och naturen, och där mänskliga rättigheter respekteras överallt. Våra tre solidariteter är en fantastisk grund för beslut i olika frågor!

Aktuella frågor

 • Jordklotet som mänsklig boplats är hotat. Värsta hoten gäller biologisk mångfald och klimat. Mångfalden i svenska skogar är hotad, skövling av gammelskog pågår och måste hindras– solidaritet med naturen och med kommande generationer
 • Allas rätt till bra samhällsservice måste försvaras. Skolan får inte svältas ut ännu mer. Sjuka ska behandlas efter behov, inte efter plånbok.
 • Få alla att vara delaktiga i ett samhälle med mångskiftande kulturell bakgrund och få alla att vara behövda, trots att allt färre behövs för produktion av varor
 • Strandskyddet är hotat och måste försvaras – det gäller allas tillgång till naturen, alltså solidaritet med andra människor
 • Kultur är viktigt, inte minst i ett samhälle som måste bli mindre fixerat vid materiell tillväxt.
 • Arbetstidsfrågan hör samman med både social och ekologisk hållbarhet. Någon gång måste teknikens framgångar med att gör mer prylar på mindre tid tas ut i att vi ägnar mindre tid åt att skaffa prylar, mer åt annat, t ex sociala behov!

Personligt

Bor i Falun sedan 2004, är gift och har två vuxna barn. Civilingenjör, numera verksam som fritidspolitiker, fri skribent och naturguide

Intressen:

 • Naturen, är kunnig ornitolog, är utbildad närnaturguide och Linnéguide
 • Friluftsliv, åker så mycket skidor och långfärdsskridsko som en sviktande rygg tillåter
 • Musik, spelar folkmusik på fiol, ordnar spelmansstämma i Styrsjöbo i Leksand
 • Filosofi, läser och skriver om kunskapsteori, livsåskådning mm
 • Solidaritetsfrågor, särskilt mellan rika och fattiga länder
 • Politik, baserad på inställningen om allas ansvar för samhället

Föreningar

 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Skydda Skogen
 • En rad ornitologiska föreningar, däribland Falu fågelklubb
 • Framtiden i våra händer, Rädda Barnen, Röda Korset
 • Falu spelmanslag

 

Uppdrag

 1. Frauenzimmer AB
  1. Richard Holmqvist
 2. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Inger Jacobson
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Jonas Åsenius
  10. Karolina Brosché
  11. Kenth Carlson
  12. Kerstin Lundh
  13. Krystyna Karlsson
  14. Linus Fransson
  15. Linus Lindgren
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Niklas Henriksson
  24. Richard Holmqvist
  25. Staffan Mild
  26. Sven Fernlund Skagerud
  27. Åsa Wikberg
 3. Kandidater kommunfullmäktige Falun
  1. Anett Kero
  2. Birgitta Pettersson-Frank
  3. Daniel Svedin
  4. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  5. Erik Eriksson
  6. Inger Jacobson
  7. Jan Lindholm
  8. Jonas Åsenius
  9. Karolina Brosché
  10. Kenth Carlson
  11. Lars Broman
  12. Linus Lindgren
  13. Lisbeth Mankler
  14. Maj Ardesjö
  15. Mats Wiklund
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sahur Jama Issa
  19. Staffan Mild
 4. Klimatambassadörer
  1. Alvar Palm
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Christer Haagman
  6. Christian Nordberg
  7. Elin Söderberg
  8. Eva Hallström
  9. Folke Nyström
  10. Gunnar Lundgren
  11. Gunnar Westling
  12. Göran Hådén
  13. Hanna Thorell
  14. Im Nunez
  15. Ingrid Ågård
  16. Isabel Enström
  17. Jan Babar
  18. Jan-Olof Strindlund
  19. Joakim Byström
  20. Karin Åström
  21. Kerstin Holdo Nordström
  22. Lisa Pedersen
  23. Madeleine Norman
  24. Malin Sommanö
  25. Martin Arvidsson
  26. Martin Lindahl
  27. Martin Stockfors
  28. Mikael Hjort
  29. Mikael Morin
  30. Peter Bylund
  31. Peter Karlsson
  32. Peter Sögaard
  33. Pia Sundh
  34. Richard Holmqvist
  35. Roger Bydler
  36. Staffan Lindberg
  37. Thomas Elevant
  38. Tom Andersson
  39. Tomas Eriksson
  40. Tomas Hedlund
  41. Victoria Johansson
  42. Viktor Leijon
  43. Åsa Marnell
 5. Kommunfullmäktige Falun
  1. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  2. Erik Eriksson
  3. Kenth Carlson
  4. Maj Ardesjö
  5. Mats Wiklund
  6. Richard Holmqvist
 6. Kommunstyrelsen Falun
  1. Erik Eriksson
  2. Maj Ardesjö
  3. Mats Wiklund
  4. Richard Holmqvist
 7. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
  1. Maj Ardesjö
  2. Richard Holmqvist
 8. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
  1. Elisabeth Ahnberg Åsenius
  2. Mats Wiklund
  3. Richard Holmqvist
 9. Miljörådet
  1. Richard Holmqvist
 10. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Ingmarie Nilsson
  8. Karolina Brosché
  9. Kenth Carlson
  10. Kerstin Lundh
  11. Linus Fransson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Mikael Hjort
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sven Fernlund Skagerud
 11. Styrelsen Miljöpartiet Falun
  1. Birgitta Pettersson-Frank
  2. Hans Pettersson
  3. Karolina Brosché
  4. Kenth Carlson
  5. Maj Ardesjö
  6. Mats Wiklund
  7. Richard Holmqvist