Mer om Richard Holmqvist

Richard Holmqvist om politik

Engagemang i miljöpartiet

Insåg från början att partiet var nödvändigt för att de alltmer allvarliga miljöfrågorna skulle kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt, men gick inte med förrän 1991, då partiet åkte ur riksdagen. 2004 flyttade jag från Stockholm till Falun, fick mera tid över och övergick från tillfälliga insatser, som att dela ut valsedlar och liknande, till att åta mig uppdrag.

Vision

Ett samhälle som genomsyras av långsiktig solidaritet mellan människor, även kommande generationer,, och mellan människan och naturen, och där mänskliga rättigheter respekteras överallt. Våra tre solidariteter är en fantastisk grund för beslut i olika frågor!

Aktuella frågor

 • Jordklotet som mänsklig boplats är hotat. Värsta hoten gäller biologisk mångfald och klimat. Mångfalden i svenska skogar är hotad, skövling av gammelskog pågår och måste hindras– solidaritet med naturen och med kommande generationer
 • Allas rätt till bra samhällsservice måste försvaras. Skolan får inte svältas ut ännu mer. Sjuka ska behandlas efter behov, inte efter plånbok.
 • Få alla att vara delaktiga i ett samhälle med mångskiftande kulturell bakgrund och få alla att vara behövda, trots att allt färre behövs för produktion av varor
 • Strandskyddet är hotat och måste försvaras – det gäller allas tillgång till naturen, alltså solidaritet med andra människor
 • Kultur är viktigt, inte minst i ett samhälle som måste bli mindre fixerat vid materiell tillväxt.
 • Arbetstidsfrågan hör samman med både social och ekologisk hållbarhet. Någon gång måste teknikens framgångar med att gör mer prylar på mindre tid tas ut i att vi ägnar mindre tid åt att skaffa prylar, mer åt annat, t ex sociala behov!

Personligt

Bor i Falun sedan 2004, är gift och har två vuxna barn. Civilingenjör, numera verksam som fritidspolitiker, fri skribent och naturguide

Intressen:

 • Naturen, är kunnig ornitolog, är utbildad närnaturguide och Linnéguide
 • Friluftsliv, åker så mycket skidor och långfärdsskridsko som en sviktande rygg tillåter
 • Musik, spelar folkmusik på fiol, ordnar spelmansstämma i Styrsjöbo i Leksand
 • Filosofi, läser och skriver om kunskapsteori, livsåskådning mm
 • Solidaritetsfrågor, särskilt mellan rika och fattiga länder
 • Politik, baserad på inställningen om allas ansvar för samhället

Föreningar

 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Skydda Skogen
 • En rad ornitologiska föreningar, däribland Falu fågelklubb
 • Framtiden i våra händer, Rädda Barnen, Röda Korset
 • Falu spelmanslag