Mer om Rose-Marie Grune

Rose-Marie Grune om politik

Jag har varit miljöpartianhängare sedan tidigt 90-tal och till och från deltagit aktivt. Vid senaste valet 2014 bestämde jag mig för att bli mer aktiv och gick med i vår lokala mp-grupp igen. Nu sitter jag som ersättare i kommunens Bildnings- och omsorgsnämnd. Det är ett spännande och viktigt förtroendeuppdrag. Från årsmötet 2017 har jag också blivit vald till en av avdelningens ordföranden.

Mina hjärtefrågor är social hållbarhet och rättvisefrågor. En av de tre solidariteterna i vår ideologi är Solidaritet med världens alla människor. Det innebär att vi skall ha ett samhälle som värnar och välkomnar t ex de människor som flytt från krig. Lokalt arbetar jag för att vi skall få ett öppet och tryggt samhälle där medmänsklighet är i fokus. Grön ideologi handlar också om att vara rädd om den värld vi finns i. Att vara rädd om vår miljö globalt som lokalt så att den bevaras till nästa generation kan innebära att spara gröna områden genom att bygga ekologiskt och på höjden, att lokalt förbättra kommunikation och utöka cykelvägar. 

 

Personligt

Jag har arbetat som sjuksköterska med specialisering onkologi i drygt 20 år och arbetar förnärvarande som lärare inom vård och omsorg på vuxenutbildningen i Borås.