Rose-Marie Grune

Ordförande i Mp Bollebygd, ersättare Kommunfullmäktige, ersättare i Socialnämnden

Rose-Maries hjärtefrågor

Social hållbarhet.

Grön omställning.

Integration och Likabehandling.

Rose-Marie Grune

Mer om Rose-Marie Grune

Rose-Marie Grune om politik

Jag har varit med i miljöpartiet sedan tidigt 90-tal och till och från deltagit aktivt i politiken. Vid senaste valet 2014 bestämde jag mig för att bli mer aktiv och gick med i vår lokala mp-grupp igen. Nu sitter jag som ersättare i kommunens Bildnings- och omsorgsnämnd. Det är ett spännande och viktigt förtroendeuppdrag. Från årsmötet 2017 har jag också blivit vald till en av avdelningens ordföranden.

Mina hjärtefrågor är social hållbarhet och rättvisefrågor. En av de tre solidariteterna i vår ideologi är Solidaritet med världens alla människor. Det innebär att vi skall ha ett samhälle som värnar och välkomnar t ex de människor som flytt från krig. Lokalt arbetar jag för att vi skall få ett öppet och tryggt samhälle där medmänsklighet är i fokus. Grön ideologi handlar också om att vara rädd om den värld vi finns i. Att vara rädd om vår miljö globalt som lokalt så att den bevaras till nästa generation kan innebära att spara gröna områden genom att bygga ekologiskt och på höjden, att lokalt förbättra kommunikation och utöka cykelvägar. 

En röst på mig blir en röst på en politik som sätter miljö och social hållbarhet i centrum.

Personligt

Jag har arbetat som sjuksköterska med specialisering onkologi i drygt 20 år och arbetar förnärvarande som lärare inom vård och omsorg på vuxenutbildningen i Borås. Jag har en tjänst som förstelärare och arbetar med skolutveckling. I mitt arbete möter jag vuxna studerande som nyligen kommit till Sverige och läser vårdutbildning och svenska. Det är spännande att varje dag möta mina elever som kämpar hårt med språk och vårdkurser. Vi diskuterar och jämför våra olika erfarenheter av vård och omsorg och vi lär av varandra. Med deras bredd av erfarenheter blir dessa personer en stor tillgång i vårt samhälle. 

Jag är engagerad i mångkulturella projekt och har medverkat i caféverksamhet med Tillsammanskapet för att skapa mötesplats för människor med olika kulturell och nationell bakgrund. Vi anordnade en manifestation för människor lika värde Jag har också deltagit under de lokala Pridefestivaler som en engagerad grupp ordnat. Jag medverkade i en paneldebatt under senaste pride här i Bollebygd. För mig är likabehandling och medmänsklighet viktigt! Möten med andra med annan erfarenhet och andra livsvillkor är viktigt för att kunna få en förståelse för andra behov och kunna genomföra en politik för ett medmänskligt samhälle.