Thomas Bengtsson

Fotograf: Martin Botvidsson
Thomas hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

”The highest function of ecology is the understanding of consequences (Pardot Kynes)”

Mer om Thomas Bengtsson

Personligt

Jag jobbar som pressis och sakkunnig i Stockholms läns landsting och har f.n. inga politiska uppdrag. Tidigare har jag haft olika förtroendeuppdrag i kommun, landsting och inom MP.

Stockholms läns landsting (2010-17): Fullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden, utskottet för framtidens hälso- och sjukvård, bolagsstyrelsen LOCUM AB, arvodesberedningen och styrgrupp företagsklimat

Lidingö stad (2010-16): Gruppledare, fullmäktige, kommunstyrelsen, planberedningen och planutskottet