Thomas Bengtsson

Fotograf: Martin Botvidsson
Thomas hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Ekonomi och skatter.

Miljöpartiets princip är enkel – skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och sänkas på det som är bra för miljön och skapar nya jobb. Under mandatperioden har vi höjt miljöskatterna ordentligt och investerat dessa pengar i miljön och klimatet.

”The highest function of ecology is the understanding of consequences (Pardot Kynes)”

Mer om Thomas Bengtsson

Personligt

Jag jobbar som pressis och sakkunnig i Stockholms läns landsting och har f.n. inga politiska uppdrag. Tidigare har jag haft olika förtroendeuppdrag i kommun, landsting och inom MP.

Stockholms läns landsting (2010-17): Fullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden, utskottet för framtidens hälso- och sjukvård, bolagsstyrelsen LOCUM AB, arvodesberedningen och styrgrupp företagsklimat

Lidingö stad (2010-16): Gruppledare, fullmäktige, kommunstyrelsen, planberedningen och planutskottet