Thomas Bengtsson

Fotograf: Martin Botvidsson
Thomas hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Miljö.

Miljöpartiet står upp för naturen. Vi drivs av en kärlek till den och en stark solidaritet med människor och kommande generationer.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Ekonomi och skatter.

Miljöpartiets princip är enkel – skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och sänkas på det som är bra för miljön och skapar nya jobb. Under mandatperioden har vi höjt miljöskatterna ordentligt och investerat dessa pengar i miljön och klimatet.

”The highest function of ecology is the understanding of consequences (Pardot Kynes)”

Mer om Thomas Bengtsson

Personligt

För närvarande jobbar jag som landstingsrådssekreterare och har inga politiska uppdrag.

Tidigare har jag haft olika förtroendeuppdrag för MP i kommun och landsting liksom inom MP.

Stockholms läns landsting (2010-17): Landstingsfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden, utskottet för framtidens hälso- och sjukvård, bolagsstyrelsen LOCUM AB, arvodesberedningen och styrgrupp företagsklimat

Lidingö stad (2010-16): Gruppledare, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, planberedningen och planutskottet