Örebro län

Lyssna

Verksamheten inom Region Örebro län ska vara hållbar och bidra till att jordens resurser inte överanvänds.

Kollektivtrafiken och sjukvården ska utvecklas utan skadliga kemikalier eller klimatutsläpp. Du ska få den vård du behöver när du behöver den.

Vårt yttersta mål är social hållbarhet, där ekologin sätter gränserna och ekonomin är medlet. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska uppnås!

 
 

Monika Aune, Mats Gunnarsson och Jonas Eriksson. Monika och Mats är regionrådskandidater inför valet 2018 och Jonas toppar riksdagslistan.
Våra prioriteringar

Klimat.

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Miljöpartiet de gröna Örebro län

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Örebro län

Internt kansli/nyckelpersoner