Örebro län

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Vi är med och gör politiken grönare. Vill du vara med i arbetet för ett grönare samhälle?

Välkommen att bli medlem i Miljöpartiet de gröna! Läs mer på mp.se/bli-medlem och kontakta oss gärna på [email protected].

 
 

Våra prioriteringar

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Klimat.

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Hälso- och sjukvård.

Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Lands- och glesbygd.

Miljöpartiet vill underlätta för små och lokala företag samt, bland annat inom handel och service. Miljöpartiet vill även att Region Örebro län ska utveckla ekoturismen, livsmedelsproduktionen och produktion av förnybar energi i Örebro län.

Miljöpartiet Örebro län

Politiskt kansli

Miljöpartiet Örebro län

Internt kansli/nyckelpersoner