Örebro län

Lyssna

Sedan valet 2018 sitter Miljöpartiet de gröna i opposition i Region Örebro län. Vårt engagemang för planetens överlevnad slocknar aldrig. Vi kommer alltid vara en röst för klimatet och den hållbara omställningen.

Vill du vara med i arbetet för ett grönare samhälle? Välkommen att bli medlem i Miljöpartiet de gröna! Läs mer på mp.se/bli-medlem.

 
 

Café Grön 26 november Läs mer nedan under "Just nu" eller klicka på bilden för mer information.
Våra prioriteringar

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Klimat.

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Hälso- och sjukvård.

Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Miljöpartiet Örebro län

Politiskt kansli

Miljöpartiet Örebro län

Internt kansli/nyckelpersoner