Örebro län

Lyssna

Verksamheten inom Region Örebro län ska vara hållbar och bidra till att jordens resurser inte överanvänds.

Kollektivtrafiken och sjukvården ska utvecklas utan skadliga kemikalier eller klimatutsläpp. Du ska få den vård du behöver när du behöver den.

Vårt yttersta mål är social hållbarhet, där ekologin sätter gränserna och ekonomin är medlet. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska uppnås!

Mer information om våra kandidater till regionfullmäktige och riksdagen hittar du här.

 
 

Monika Aune, Mats Gunnarsson och Jonas Eriksson. Monika och Mats är regionrådskandidater inför valet 2018 och Jonas toppar riksdagslistan.
Våra prioriteringar

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Klimat.

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Hälso- och sjukvård.

Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Miljöpartiet Örebro län

Politiskt kansli

Miljöpartiet Örebro län

Internt kansli/nyckelpersoner