Örebro län

I Region Örebro län sitter vi i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Våra regionråd är Catrin Steen och Mats Gunnarsson

Riksdagsledamot från länet är Jonas Eriksson. Jonas är även gruppledare i riksdagen.

Du hittar mer information om aktuell politik på vår Facebook-sida, facebook.com/mporebrolan.

 

 

 

Våra prioriteringar

Hälso- och sjukvård.

En förutsättning för att hälso- och sjukvården i framtiden ska kunna hålla samma nivå som idag är att samhället omstruktureras och blir ekologiskt hållbart. Vår livsstil och vår livsmiljö påverkar vår hälsa.

Tåg och kollektivtrafik.

Infrastruktur är vårt sätt att överbrygga klyftor. En massiv utbyggnad av kollektivtrafik och spårbunden trafik behövs för att klimatanpassa samhället. Andelen kollektivtrafik bör fördubblas de närmsta tio åren.

Klimat.

Idag beter sig mänskligheten som om jordens resurser är oändliga. Detta kortsiktiga perspektiv måste överges och ett långsiktigt antas.

Miljöpartiet de gröna Örebro län

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Örebro län

Administrativt kansli

Nyckelpersoner

Regionfullmäktige Region Örebro Län