Krönika i NA: Folkvald

Som ett slag i magen – frustration över att vara i opposition

Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot från Örebro län, skriver krönikor i Nerikes Allehanda under vinjetten ”Folkvald” en gång i månaden. Nu i februari handlar krönikan om demokratins villkor, och om frustrationen över att vara i opposition, som sitter som ett slag i magen när regeringen inte har ett uns av intresse för klimat- och miljöpolitik.

Ibland sitter den ändå  där, som ett slag i magen – frustrationen över att vara i opposition mot en regering som inte har ett uns av intresse för våra hjärtefrågor och att i realtid följa nya regeringens miljö- och klimathaveri. Det som är avgörande frågor för hur vårt och kommande generationers liv ska se ut på den här planeten, i vårt land, i vårt län.

Av Sveriges sexton miljömål så når vi ett till 2030: att skydda ozonlagret. Vi är nära att nå tre mål till: frisk luft, giftfri miljö och säker strålmiljö. Men hur går det med resten? Svaret är: dåligt.

Det händer inte mycket med havet, våtmarkerna och grundvattnet. För de viktiga målen om biologisk mångfald, till exempel storslagen fjällmiljö, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv går utvecklingen bakåt.

Ett slag i magen. Jag vet ju att vi ökade pengarna för att skydda biologisk mångfald när vi satt i regeringen. Nu blir färre unika skogar skyddade, och utsläppen ökar.

 

Läs hela Camillas krönika i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-02-03/sverige-missar-15-av-16-mal-for-miljon

Här kan du läsa Naturvårdsverkets fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023, länk [öppen för alla]: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7088-5/

Här kan du läsa mer om vår miljö- och klimatpolitik, länk [öppen för alla]: https://www.mp.se/politik/klimat/

 

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter