Krönika i NA: Folkvald

Som ett slag i magen – frustration över att vara i opposition

Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot från Örebro län, skriver krönikor i Nerikes Allehanda under vinjetten ”Folkvald” en gång i månaden. Nu i februari handlar krönikan om demokratins villkor, och om frustrationen över att vara i opposition, som sitter som ett slag i magen när regeringen inte har ett uns av intresse för klimat- och miljöpolitik.

Ibland sitter den ändå  där, som ett slag i magen – frustrationen över att vara i opposition mot en regering som inte har ett uns av intresse för våra hjärtefrågor och att i realtid följa nya regeringens miljö- och klimathaveri. Det som är avgörande frågor för hur vårt och kommande generationers liv ska se ut på den här planeten, i vårt land, i vårt län.

Av Sveriges sexton miljömål så når vi ett till 2030: att skydda ozonlagret. Vi är nära att nå tre mål till: frisk luft, giftfri miljö och säker strålmiljö. Men hur går det med resten? Svaret är: dåligt.

Det händer inte mycket med havet, våtmarkerna och grundvattnet. För de viktiga målen om biologisk mångfald, till exempel storslagen fjällmiljö, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv går utvecklingen bakåt.

Ett slag i magen. Jag vet ju att vi ökade pengarna för att skydda biologisk mångfald när vi satt i regeringen. Nu blir färre unika skogar skyddade, och utsläppen ökar.

 

Läs hela Camillas krönika i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-02-03/sverige-missar-15-av-16-mal-for-miljon

Här kan du läsa Naturvårdsverkets fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023, länk [öppen för alla]: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7088-5/

Här kan du läsa mer om vår miljö- och klimatpolitik, länk [öppen för alla]: https://www.mp.se/politik/klimat/

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter