Kommunal budget

Miljöpartiet de Gröna i Österåkers förslag till budget 2021

Vi prioriterar att utöka resurserna och ge nya uppdrag till utbildning, äldreomsorg och fritidsverksamheter för unga samt för miljö- och klimatarbete. Miljöpartiets budgetförslag ger också ordentliga förutsättningar för arbete med integration på olika områden. Miljöpartiet anser att det krävs en återställning av skattesatsen efter de senaste årens stora skattesänkningar för att säkerställa att vi får en positiv utveckling i våra verksamheter inte minst inom skolan och omsorgen. Länk till fullständigt dokument.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: