Muddring i Brottöfladen

2023-04-07
En oenig Miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat tillåta muddring av en vik på Brottö, i strid mot förvaltningens rekommendation som pekar ut viken som en synnerligen bra lekplats för fisk.
Björn Schulte Herbruggen (MP) (ovan) reserverade sig mot beslutet och ansåg inte att skyddsåtgärderna kompenserar för den negativa påverkan som muddringen riskerar att få på de höga naturvärdena.

Läs mer på

http://www.skargarden.se/politisk-splittring-om-muddring-i-brottofladen/

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter