Miljöpriset 2023

Göran Blom mottagare av miljöpriset 2023 och Mattias Lafvas, ordförande i Miljöpartiet Österåker

Miljöpartiet i Österåker har utsett Göran Blom till mottagare av sitt årliga miljöpris för hans arbete på Husarö. Priset, som överlämnades vid en ceremoni på Länsmansgården, är ett erkännande av hans stora bidrag till bevarandet av öns unika natur- och kulturlandskap.Göran Blom är en värdig mottagare av Miljöpartiet Österåkers miljöpris 2023, för sitt framstående arbete med att återskapa och underhålla det unika landskapet på Husarö.

Bevarat gammal kulturmiljö
Hans bidrag som biolog och ekolog har varit avgörande för att bevara ön Husarös natur- och kulturmiljövärden, som riskerade att försvinna. Genom sitt engagemang i betesdrift, i samarbete med Idholmens gård, och höskörd, har Göran spelat en central roll i att förbättra biodiversitet och ekosystemens hälsa på ön. Slåttern och höhanteringen har givit tydliga positiva resultat för många hävdgynnade arter såsom darrgräs och myskbrodd.

Praktiskt arbete och teoretisk kunskap
Görans dedikation inkluderar även insamlandet av historisk data och kartor, vilket ger en rikare förståelse för Husarös historia och kulturella betydelse. Hans praktiska arbete med att restaurera och underhålla landskapet, som att friställa ekar och sköta betesmarker, visar på hans förmåga att kombinera teoretisk kunskap med konkreta åtgärder för miljövården.

Inspirerande exempel
Görans arbete är ett inspirerande exempel på hur engagerade individer kan göra en verklig skillnad för miljön. Hans passion och uthållighet visar sig i hans djupa engagemang. Göran har också inspirerat och engagerat andra i arbetet. Göran Bloms ansträngningar på Husarö gör honom till en välförtjänt mottagare av Miljöpartiet Österåkers miljöpris 2023.

 

Miljöpartiets ordförande Mattias Lafvas och Sigrid Valve gruppledare, delar ut Miljöpriset 2023 till Göran Blom

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter