Kontaktuppgifter  osteraker@mp.se


Mattias Lafvas
mattias.lafvas@politik.osteraker.se
Styrelse; Ordförande
Miljö och Hälsoskyddsnämnden; Ersättare

Sigrid Walve
Sigrid Walve
sigrid.walve@politik.osteraker.se
Styrelse; adjungerad
Kommunfullmäktige; Ledamot, Gruppledare
Distriktsombud


Kenneth Johansson
kenneth.johansson@politik.osteraker.se
Styrelse; adjungerad
Kommunstyrelsen; ledamot
(arbetsutskott, tekniskt utskott och krisledningsnämnd)
Kommunfullmäktige; Ersättare
Kultur & fritidsnämnd; ledamot

Viktoria Köppä
Viktoria Köppä
viktoria.koppa@politik.osteraker.se
Kommunfullmäktige; Ledamot
Valnämnden;
Ledamot
Utbildningsnämnden; Ersättare

Tomas Krebs
tomas.krebs@politik.osteraker.se
Styrelse; Vice ordförande
Socialnämnd; ersättare


Björn Schulte-Herbrüggen
bjorn.schulte-herbruggen@politik.osteraker.se
Miljö o Hälsoskyddsnämnden;
andre vice ordförande


Eva-Lena Rodrigo
Valberedning


Lars Magnusson
Styrelse; Kassör


Britt-Marie Rossiter
britt-marie.rossiter@politik.osteraker.se
Vård och omsorgsnämnden; Ledamot


Heidi Stapf Ekström
Styrelse; Sekreterare


Jakob Walve
Samverkan inom Åkerströmmens
avrinningsområde; Ersättare
Valberedning


Jonathan Edin
jonathan.edin@politik.osteraker.se
Valnämnden; Ersättare
Byggnadsnämnden; Ledamot


Ronny Ekström
Valberedning; Sammankallande

Monique Stalås Hörnsten
Andre vice ordförande i:
Österåkers Återvinningscentral AB
Långängens Förvaltnings AB
ÖGAB Fastighet 6 AB

 

Facebook Instagram

YouTube

osteraker@mp.se

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter