Klimat

Klimatfrågor

De senaste åren har varit de varmaste som någonsin uppmätts. Hela norra halvklotet har upplevt ovanligt mycket orkaner, värmeböljor, skogsbränder, torka och dödliga skyfall. Klimatkrisen berör oss alla och måste hanteras som den kris den är. Det är dags att växla upp klimatarbetet! Planeringen för framtiden måste utgå från färre men bättre bilar och en ökad kollektivtrafik med bättre turtäthet. Det ska också vara enkelt att ta sig fram till fots och med cykel i vår kommun. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska fortsätta, inte minst på landsbygden. För ökad trivsel, biologisk mångfald och för att anpassa staden till ett förändrat klimat ska 1 000 nya träd planteras. Maten som serveras i skolor, förskolor och omsorg i kommunen kan bidra till att minska vår klimatpåverkan genom att vi väljer en större andel vegetarisk mat och en mindre men bättre andel kött.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: