Klimat

Klimatet kan inte vänta

Kommuner och regioner har viktig roll att spela i klimatarbetet. Sigtuna kommun måste ta sin del av ansvaret för att klimatmålen ska uppnås. Miljöpartiet vill skapa en hållbar och attraktiv kommun genom att växla upp klimatarbetet.
Stadsplaneringen måste utgå från färre men bättre bilar. Vi måste öka tempot och bygga ut laddinfrastruktur för elfordon i kommunen.
Vi vill se en utökad kollektivtrafik med bättre turtäthet.  Det ska också vara lätt att ta sig fram till fots och med cykel i vår kommun. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska fortsätta, inte minst på landsbygden. 
Vi vill bevara skog, naturområden och plantera fler träd i våra tätorter. Träd är fantastiska på att fånga upp koldioxid. Träd och buskar ger också skugga och renare luft. Vi vill se mer grönska i våra tätorter, för klimatet och för vår egen trivsel. Även små naturområden är förstås också hem för massor av olika djur- och växtarter.
Maten som serveras i skolor, förskolor och omsorg i kommunen ska bidra till att minska vår klimatpåverkan genom en större andel vegetarisk mat. När vi väljer kött ska det vara av bättre kvalitet och ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi vill se klimatkrav på material vid nybyggnation och renovering av bostäder och lokaler.

Under hösten 2021 kommer vi att berätta mer om hur vi i Miljöpartiet vill utveckla klimatarbetet i Sigtuna kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: