Fler järnvägsspår ger punktligare tåg

Lyssna

Det borde vara självklart att tågen går i tid. Men då krävs det rejäla satsningar på järnvägen. Så här vill Miljöpartiet i Region Skåne förbättra de skånska järnvägarna.

Har du också stått på perrongen och undrat om tåget är försenat eller oroat dig för att inte komma fram i tid? Många gånger beror förseningarna på att det är för trångt på de skånska järnvägsspåren. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med spår för alla tåg. Redan nu är det så fullt att det inte går att sätta in fler tåg eller utöka antalet turer. Även en liten störning kan leda till stora förseningar och inställda avgångar.

Enligt Trafikverkets prognos kommer trafiken på de skånska järnvägsspåren öka med runt 50 procent fram till 2030. I en annan prognos förutspås att kapaciteten på Södra stambanan når omöjliga 148 procent om bara sex år. Samtidigt korkar också Skånebanan, Västkustbanan, Ystadbanan, Österlenbanan och Trelleborgsbanan igen.

Så kan vi inte ha det.

Den enda långsiktiga lösningen är att bygga fler järnvägsspår. Miljöpartiet prioriterar alltid en utbyggd järnväg före fler motorvägsfiler. Det är nu vi måste bygga bort spårträngseln - annars riskerar förseningarna bara att bli ännu värre. Därför arbetar Miljöpartiet i Region Skåne för en stor spårsatsning i hela Skåne. Det gör vi både för klimatet och alla resenärers skull. Det ska vara lätt att åka kollektivt.

Miljöpartiet vill:

- Tidigarelägga byggandet av två höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm. Det kortar inte bara restiden till Stockholm - det gör också att tågen i Skåne kan gå både snabbare och mer punktligt. Det skulle minska trängseln på Södra stambanan och göra järnvägen mindre känslig för störningar.

- Att Skånebanan får dubbelspår mellan Helsingborg och Kristianstad. Det skulle minska restiden mellan städerna från dagens 80 minuter till 45 minuter. Restiden mellan Kristianstad och Malmö skulle minska från 60 minuter till 45.

- Att Simrishamnsbanan byggs. En helt ny järnväg från Simrishamn via Tomelilla, Sjöbo, Veberöd, Dalby och Staffanstorp till Malmö skulle ge betydligt kortare restider och knyta ihop östra Skåne med västra. Restiden från Simrishamn till Malmö skulle bli under en timme.

- Att Trelleborgsbanan får dubbelspår. Med expresståg skulle det minska restiden till runt 20 minuter mellan Trelleborg och Malmö.

- Att Ystadbanan får dubbelspår. Restiden mellan Ystad och Malmö C skulle då bli 30 minuter och tågen skulle kunna gå oftare.

- Att byggandet av dubbelspår på hela Västkustbanan tidigareläggs. Idag gör flaskhalsar som enkelspåren mellan Helsingborg och Ängelholm att risken för störningar och förseningar ökar.

Det här är satsningar som på riktigt skulle förändra kollektivtrafiken i Skåne. Tågen skulle oftare vara i tid och restiderna förkortas. Allt till en betydligt lägre kostnad än de stora väg- och järnvägssatsningarna i Stockholm och Göteborg kostar.

 

BLI MEDLEM DU OCKSÅ. Vi behöver bli fler som kämpa för ett grönare samhälle och en bättre kollektivtrafik. Skicka namn och personnummer till [email protected].

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: