Miljöpartiet vill få fler skånska kvinnor att delta i mammografi

Miljöpartiet vill få fler skånska kvinnor att delta i mammografi

Skåne är näst sämst i landet på mammografi. Mer än var fjärde skånsk kvinna avstår från mammografin när de blir kallade, visar en färsk rapport från Bröstcancerförbundet. På dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Miljöpartiet att Region Skåne genomför insatser för att få fler att delta i bröstcancerscreening.

Enligt Bröstcancerförbundet går endast 72 procent av kvinnorna i Skåne på mammografiundersökningar. Det ska jämföras med till exempel 86 procent i Blekinge och 84 procent i Västra Götalandsregionen. Bara Region Stockholm är sämre än Skåne.

För att få fler kvinnor att delta i bröstcancerscreening lägger Miljöpartiet idag ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden om riktade informationsinsatser.

– Mammografi räddar liv. Nu måste Region Skåne förbättra sitt arbete och se till att färre kvinnor uteblir från undersökningen, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt en rapport från Bröstcancerförbundet som släpptes igår tisdag finns både stora skillnader mellan olika regioner och mellan olika grupper i samhället. Dubbelt så många kvinnor som är födda utanför Sverige jämfört med inrikes födda kvinnor avstår från mammografin. Även utbildningsnivå och inkomst spelar roll.

– Det är så tydligt att vården inte är jämlik. Det ska inte spela någon roll var du är född eller vilken utbildning du har. Region Skåne måste bli mycket bättre på att nå ut till de här grupperna och ge bättre information om varför mammografi är så viktigt, säger Mätta Ivarsson.

Relaterade nyheter

Skåne, 22 maj 2023

Dags att sluta underfinansiera den skånska sjukvården

Skåne, 2 september 2022

Intervju med Mätta Ivarsson i Sydsvenskan

Skåne, 5 februari 2017

Regionråd: ”Primärvården måste reformeras”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter