Skåne kan bli föregångsregion på livsmedelsinnovation

Skåne kan bli föregångsregion på livsmedelsinnovation

Det bubblar och sjuder i livsmedelsbranschen; hela 732 nystartade företag i Sverige mellan 2010-2014. Och om företagens egna planer på expansion och anställningar slår igenom så innebär det 3 700 nya arbetstillfällen fram till 2022. Framför allt ökar småskaliga verksamheter och många av de nya företagen arbetar med miljövänliga varor med hög kvalitet.

Även bland odlare ökar trenden med att förädla livsmedel, det vill säga att bearbeta råvaror vidare för att öka deras värde. Fyra av fem nya företag är startade av personer som har tidigare erfarenhet av företagande i andra branscher. På Krinova jobbar man dagligen med många nya matrelaterade företag i Skåne. Vi behöver ta fram ny data om innovation i livsmedelsbranschen och om små och medelstora företags roll. Att förändringen pågår är dock uppenbart.

Trendbrott för köttkonsumtionen
Svensken handlar mindre kött och förra året märktes ett trendbrott i köttkonsumtionen. Det finns en tydlig tendens mot hälsosamma och mer vegetabiliska produkter. Proteinskiftet är i gång; det handlar om att utveckla nya proteinkällor som ersätter kött, som till exempel vegetabilisk protein eller insekter. I Sverige är emellertid inte insekter klassificerade som mat. De producenter som finns i Sverige får sälja sina produkter utomlands. Både etablerade stora aktörer och nya små är engagerade och utvecklar nya produkter. Att trygga en säker, stabil och hållbar livsmedelsförsörjning är en av de stora drivkrafterna bakom proteinskiftet.

Vad händer då egentligen i Skåne? En skånsk livsmedelsstrategi har under tre år arbetats fram och målar upp fem strategiska samhandlingsområden som det finns en stor samstämmighet kring. Det är lätt att tro att arbetet är klart i och med att strategin har valsats igenom tryckpressarna. Inget kunde vara längre ifrån sanningen. Arbetet med att skapa en gemensam syn på framtida prioriteringar var att så fröet, men det är nu som grödan måste slå rot och växa.

Nästa steg är att ta fram ett sätt att följa upp strategin genom mätningar men framförallt att se till att vi får en effektiv och relevant flora av satsningar och aktiviteter som tillsammans förverkligar strategin och tacklar utmaningarna kring folkhälsa, tillräcklig produktion och hållbar konsumtion. Allt utan att påverka miljön och klimatet negativt.

Minskat matsvinn
I Skåne finns Europas bästa åkermarker och andelen mark som brukas är högre än i övriga Sverige. Livsmedelssektorn är en av de större arbetsgivarna i regionen. Här finns också Krinova, Sveriges främsta kluster för forskning och näringslivsutveckling inom livsmedelsområdet samt fyra högskolor som bedriver omfattande livsmedelsforskning och utbildning. Skåne har minst sagt goda förutsättningar att visa vägen i utvecklingen av livsmedelsbranschen.

Framtidens livsmedelsbransch har potential till att medverka i att minska miljöpåverkan, till exempel genom minskat matsvinn och förbättrad resurshushållning. Den kan också bidra till näringslivsutveckling, bland annat på landsbygden. Ökningen av småskaligt har följts av en uppgång i ekologiskt, vilket bland annat förbättrat den biologiska mångfalden. Enligt en färsk rapport från Macklean, LRF och Lantmännen är det nu ett ”gyllene läge att satsa på innovation”.

Rapporten lyfter bland annat styrkan i de svenska mervärdena kopplade till hållbarhet, så som miljö, hälsa och djurhållning, som uppmärksammas av många konsumenter. Livsmedelsbranschen ska inte betraktas som en isolerad sektor utan den har intressanta kopplingar till andra branscher som turism, logistik, life-science och IT. Det är ofta i gränslandet som det riktigt spännande nya utvecklas. Insekter som proteinkälla, hydroponi där kryddor växer utan jord eller landbaserad fiskodling i helt slutna bassänger utan påverkan av och på den yttre miljön är nya innovationer som bygger på de svenska mervärdena. Det lägger grunden för framgångsrika lösningar både nationellt och internationellt.

Göra Skåne till magnet
I Skåne finns branschen i hela ledet, från jord till bord. Forskningen, näringslivet och politiken har visat ett stort intresse av att delta i utvecklingsarbetet och sitter nu runt samma bord för att tillsammans driva utvecklingen framåt i enlighet med vår gemensamma skånska livsmedelsstrategi. Det bubblar och sjuder i livsmedelsbranschen. När väl grödan har slagit rot så är det dags att tillföra näring. Engagemang, kunskap och samarbete kommer att krävas för att framtidens hållbara livsmedelsbransch ska växa. Det finns det gott om i Skåne. Låt oss, med livsmedelsstrategin som utgångspunkt och med kunskap om branschens förändring, maxa Skånes potential på matinnovationsområdet. Nu är rätt tid att satsa. Tillsammans kan vi göra Skåne till en än starkare magnet och draglok för såväl besökare, talanger, företag som investeringar.

Dolores Öhman (MP), regionråd och ordförande i styrgruppen för Region Skånes livsmedelsstrategi
Martin Johansson, ordförande Krinova Incubator & Science Park
Martin Strid, VD och grundare av eat:em AB och eatem IVS

Texten har tidigare publicerats, i kortare version, i tidningen ATL.

Relaterade nyheter

Skåne, 7 september 2023

Region Skånes klimatutsläpp ökar – utsläppen från flygresor ökade med 885 procent på ett år

Skåne, 3 oktober 2016

Regionbudget 2017

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter