Debattartikel: ”Testa andra lösningar än fler vägfiler på E6:an”

”Testa andra lösningar än fler vägfiler på E6:an”

Idag skriver Miljöpartiets gruppledare Mätta Ivarsson och ledamot i regionala utvecklingsnämnden Kami Timothy Petersen om vikten av att satsa på mer järnväg på Aktuella frågor i Sydsvenskan/HD.

Läs hela texten här eller nedan:

 

Trafiken på E6:an kan bli smidigare genom till exempel skiftande hastighetsgränser, påfartsreglering, trängselavgifter och bättre och billigare kollektivtrafik, skriver Mätta Ivarsson och Kami Thimothy Petersen, Miljöpartiet.

”Juli månads globala temperatur var den hittills högsta uppmätta. Nya värmerekord slogs till exempel i Marocko med 50 grader och i Kina med 52 grader. I miljonstaden Phoenix i USA var det över 43 grader en månad i följd.

Extremhettan går inte att vifta bort med att det är ett tillfälligt väderfenomen. De senaste åtta åren har varit de varmaste som uppmätts globalt. Och rekorden förväntas bli fler, så länge utsläppen av växthusgaser fortsätter. Effekterna av utsläppen måste få en central roll i politiska satsningar på alla nivåer.

I Skåne är frågan om trafik på E6 högaktuell. E6 är Skånes mest trafikerade väg och en av de mest olycksdrabbade. Ofta blir det köer på sträckan mellan Malmö och Helsingborg, särskilt under rusningstid. Moderaternas lösning, som har varit en av deras största frågor i de senaste regionvalen, är att bygga ytterligare två körfält. Det kommer att resultera i ökade utsläpp och även fler bilköer. Samtidigt tas de åtskilliga miljarder kronor ett bygge skulle kosta från andra och mer hållbara infrastruktursatsningar, till exempel i järnväg.

Från Köpenhamn går det att få facit på vad ytterligare vägfiler på en motorväg betyder för trafiken. Där byggdes det som kallas Motorring 3 ut till en trefilig motorväg år 2010. På tio år ökade trafiken från 76 600 fordon till 131 600 fordon, enligt den danska motsvarigheten till Trafikverket, Vejdirektoratet. Trängseln är alltså värre idag än innan utbyggnaden. Efter att bilarna har lämnat motorvägens köer trängs de sedan på stadens gator. På samma sätt kan en utbyggd E6 förväntas ge kraftigt ökad trafik i flera skånska städer.

Istället för att bygga fler vägfiler som leder till mer trafik finns det andra lösningar som väntar på att testas. Till exempel kan skiftande hastighetsgränser, påfartsreglering, trängselavgifter, vägslitageskatt, och framför allt bättre och billigare kollektivtrafik vara olika sätt att antingen få en smidigare trafik E6:an eller stärka tågens konkurrenskraft.

Satsningarna behövs nu. Trafiksituationen i Skåne förväntas inom några år bli betydligt mer ansträngd. En färsk rapport från Greater Copenhagen visar att den kommande Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland kan medföra att godsflödet på lastbil ökar med 120 procent. Samma rapport visar att godset på järnväg riskerar att minska, trots att tunneln omfattar både väg och järnvägsspår. Det beror till stor del på att det inte satsas tillräckligt på järnvägen.

Vinsterna och möjligheterna med mer järnväg är enorma. Effekten av ytterligare ett dubbelspår genom Skåne kan motsvara 15 vägfiler. Kapaciteten på ett godståg kan motsvara 30 lastbilar eller fler beroende på vilken sorts last det rör sig om. När det gäller utsläpp och energieffektivitet är järnvägen i särklass bättre än alla andra transportsätt.

Skåne har alltför länge fått stå tillbaka när nationella satsningar görs på Stockholms- och Göteborgsregionen. En anledning är att politiker i Skåne är för dåliga på att prioritera sina önskemål. De politiker som idag styr Region Skåne, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, behöver göra mer och ta ansvar för Skånes möjlighet till regional utveckling. Det är hög tid att politiker, näringsliv och andra aktörer går ihop kring kraftiga satsningar på det skånska järnvägsnätet och riktar krav mot staten.

Satsningarna måste göras nu innan trafikkaoset på E6 blir värre. De behöver göras på sådant som är mest effektivt och mest klimatklokt. Det finns varken tid eller pengar till att satsa fel.”

MÄTTA IVARSSON, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne

KAMI TIMOTHY PETERSEN, ledamot för Miljöpartiet i regionala utvecklingsnämnden

Relaterade nyheter

Skåne, 24 januari 2024

Debattartikel: ”Den skånska infrastrukturen kommer aldrig fungera i ett krisscenario om den inte ens fungerar i ett normalläge”

Skåne, 23 december 2022

Kalldusch från regeringen – avslutar arbetet med fyra spår genom Skåne

Skåne, 30 september 2019

Fler järnvägsspår ger punktligare tåg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter