Miljö

Miljö

Vi människor behöver frisk luft, rent vatten och närhet till natur. Därför måste vi värna miljön både för vår egen skull och för djuren och växterna. Solna behöver sina gröna lungor.

Det gröna Solna

Vi vill att alla Solnabor ska ha nära till parker och natur. Grönområden har ett stort värde för människors hälsa och rekreation. Det gröna tar också upp koldioxid, ger skugga och svalka samt skyddar mot översvämningar. Därför måste grönytor värnas när det byggs och förtätas. Solna har också flera naturreservat som är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi vill värna och utveckla dem, inte minst den unika Råstasjön.

Rent vatten

Närheten till vatten är en del av Solnas charm. Många badar, fiskar och promenerar längs stränderna vid Brunnsviken och Ulvsundasjön. Men våra sjöar är hårt belastade av miljögifter och övergödning. Därför vill vi hindra att föroreningar hamnar i vattendragen. Om vi bygger vackra dammar som renar vattnet kan också Solnas parker bli mer attraktiva.

Frisk luft

Solna är den kommun i länet där invånarna är mest utsatta för dålig luft. Avgaser och partiklar orsakar både sjukdomar och förtida dödsfall. Vi tycker att Solnaborna har rätt att andas ren luft! Därför måste biltrafiken och luftföroreningarna minska. Vi vill skapa miljözoner och göra det enklare att ladda avgasfria elbilar i Solna. Med fler träd utmed vägarna blir luften renare och stadsmiljön trevligare.

Nyheter på Miljö

Solna, 12 oktober 2021

MP-motion skapar mer motion med nytt elljusspår

Solna, 27 maj 2021

Solna lyfter i miljörankning

Solna, 28 januari 2021

MP: Oansvarigt av M om strandskydd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter