Bra service i hela kommunen

Bra service i hela kommunen

Nedläggningshoten mot småskolorna måste upphöra. Kommunens skolor ska ha långsiktiga förutsättningar! De är också viktiga för att möjliggöra för fler åretruntboende. Lokalsamhällena i kommunen ska även i högre utsträckning kunna påverka utvecklingen i sin närmiljö.

Miljöpartiet vill:
  • Möjliggöra för fler utanför centrum att åka kollektivt genom att i samråd med lokalsamhället hitta så bra kollektivtrafiklösningar som möjligt utefter de vid varje tidpunkt största behoven.
  • Arbeta vidare tillsammans med Kosterborna för att möjliggöra för fler barnfamiljer att bosätta sig på öarna.
  • Aktivt arbeta för fler småhustomter i Skee.
  • Permanenta den kommunala fritidsverksamhet i Skee.
  • Inrätta regelbundna överläggningar med samhällsföreningarna i hela kommunen samt öka lokalsamhällets inflytande.

Nyheter på Lands- och glesbygd

Strömstad, 8 september 2022

Vill du ha fler staket längs våra stränder?

Strömstad, 31 augusti 2022

Svar till Kosternämnden

Strömstad, 29 augusti 2022

Plansamrådet för Kostergården

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter