Jobb

Arbete innebär både en inkomst och en gemenskap med nya kontakter. Det första jobbet kan spela stor roll för en ung persons framtid på arbetsmarknaden. Sundbyberg ska aktivt arbeta för att minska avståndet till arbetslivet.

Miljöpartiet vill

  • Sundbyberg ska tillsammans med arbetsförmedlingen arbeta för att det lokala näringslivet kan erbjuda meningsfulla praktikplatser.
  • Staden ska fortsätta tillhandahålla sommarjobb för unga och utvidga satsningen till att även gälla under andra tidpunkter på året.
  • Sundbyberg ska satsa på vuxenutbildningen, både för de med kort utbildningsbakgrund och de som vill vidareutbilda sig senare i livet.
  • Kommunens arbetsmarknadsenhet ska hjälpa till med matchningen av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sundbyberg ska ha ett företagsklimat som gör det attraktivt att skapa nya arbetstillfällen. En väl utbyggd nfrastruktur ska göra det enkelt för arbetssökande från andra kommuner att antingen flytta hit eller pendla till jobbet. Se rubrikerna Företagande, Bostäder och Kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: