Grönblå vinst ska ge minst 75 nya elbilsladdare

Invånarna i Sundbyberg har länge fått hålla till godo med fyra offentliga laddpunkter för elbilar. Nu har staden äntligen satt igång en storsatsning på laddstolpar.

– Redan 2030 ska Sundbyberg vara klimatneutralt och fånga in mer koldioxid än vi släpper ut. Vi behöver göra det mycket enklare att transportera sig fossilfritt, säger Anton Fendert (MP), andre vice ordförande i Stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Beslutet att förenkla för elbilar fattades när nämnden skulle anta en ny strategi för laddinfrastruktur. Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna förvånades över att strategin inte hade ett enda siffersatt mål.

– Det är mycket glädjande att vi fick igenom att Sundbyberg ska ha minst en laddpunkt per tio registrerade elbilar. Det är i linje med EU:s direktiv, säger Anton Fendert (MP).

I Sundbybergs kommun finns det strax under 800 registrerade elbilar. Det betyder att staden redan idag skulle behöva installera minst 75 nya publika laddpunkter. Anton Fendert menar att efterfrågan på laddinfrastruktur bara kommer att öka.

– 2018 fanns det fyra gånger fler elbilar i staden än året innan. Sedan dess har den uppåtgående trenden fortsatt. Sannolikt behöver staden ta höjd för fler än 100 nya elbilsladdare de kommande åren, förklarar han.

Beskedet om en stegrad ambition för laddstolpar kommer ungefär samtidigt som Sveriges regering presenterar sin höstbudget. Där aviseras en höjning av statsbidraget Klimatklivet, som ofta har använts för att finansiera just laddinfrastruktur.

– I varje rum där Miljöpartiet kan utöva makt kommer miljön och klimatet att prioriteras. Det är tydligt i Sveriges regering såväl som i Sundbybergs stad, konstaterar Anton Fendert (MP).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: