Grönt budgetförslag ger välfärdsmiljoner och en hållbar stad

Grönt budgetförslag ger välfärdsmiljoner och en hållbar stad

I måndags presenterade Martin Solberg, oppositionsråd för Miljöpartiet Sundbyberg, partiets budgetförslag för 2022. Miljöpartiet satsar mest av alla stadens partier, hela 71 miljoner, på stadens välfärd. Pengarna ger förutsättningar för att stärka personaltätheten i stadens skolor och inom äldreomsorgen. Samtidigt presenteras också offensiva förslag som syftar till att stärka stadens hållbarhetsarbete och göra Sundbyberg till en ledstjärna i den gröna omställningen.


Miljöpartiet presenterade under förra veckan sitt budgetförslag för Sundbybergs stad. Till mångas förvåning satsar partiet mest av alla på stadens välfärd. Partiets oppositionsråd, Martin Solberg, menar att detta inte är något konstigt för Miljöpartiet.

– Grön politik handlar lika mycket om social hållbarhet som en hållbar miljö- och klimatpolitik. Det är för oss tydligt att välfärden i Sundbyberg inte får de förutsättningar den förtjänar. Stadens förskolor har fått mindre resurser de senaste åren, även fast behovet vuxit. Detta duger inte. Vi vill ha en välfärd som Sundbybergarna kan lita på och där personalen inte går på knäna, säger Martin Solberg (MP), oppositionsråd.

Jämfört med budgetförslaget från stadens styrande partier Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalernas satsar de gröna 31,7 miljoner mer på stadens förskolor, skolor och äldreomsorg. Miljöpartiet menar att dessa medel ska gå till att öka personaltätheten och vistelsetiderna i förskolorna för barn till föräldralediga och arbetslösa. Dessa har under året halverats från 30 timmar i veckan till 15, en förändring som Miljöpartiet nu vill återställa. Partiets välfärdssatsning finansieras med en skattehöjning på 32 öre.

Varför väljer ni att höja skatten? Slår inte detta väldigt hårt mot vanliga Sundbybergsbor?

– Skatteförändringen innebär en skillnad på 70 kr i månaden för en vanlig löntagare, och satsningarna räcker till att anställa 44 nya lärare och 17 nya förskollärare i stadens verksamheter. Det tycker vi är en en god prioritering. Vi måste komma bort från de ständiga kraven på nedskärningar i vår gemensamma välfärd och istället satsa på framtiden, fortsätter Martin Solberg (MP).

Vidare satsar Miljöpartiet på klimat och miljö i sin budget. De föreslår att staden ska införa miljözoner där luftkvalitén är som sämst, upprätta en handlingsplan för biologisk mångfald i staden och presenterar flera förslag som innebär att bilen får stå tillbaka till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Ett av Miljöpartiets förslag är att göra om Sturegatan till en gågata och att införa fler så kallade sommargågator. Sundbybergs stad testade under 2021 ett försök med en sommargågata på Vasagatan i Centrala Sundbyberg.

– Jag tycker det var ett lyckat projekt även om bilar letade sig in på gågatan, men det viktiga är att ambitionerna inte stannar där. Sundbyberg är sveriges mest tätbebyggda stad. Därför behöver vi också planera vår stad för att människor och rörelse ska få plats – inte bara bilar. Sommargågator är samtidigt ett bra verktyg för att skapa bättre förutsättningar för stadens caféer, restauranger och affärer, säger Martin Solberg (MP).

Här kan du läsa hela budgetförslaget.

Faktaruta:

  • Miljöpartiet sitter i opposition sedan valet 2018.
  • Partiet föreslår en höjning av skolpengen på 5000 kr per elev i grundskolan och gymnasieskolan och 3000 kr per barn i förskolan. Det skulle ta Sundbybergs skolpeng och förskolepeng från under medel i Stockholms län till klart över medel. Pengarna räcker till 44 nya lärare och 17 nya förskollärare. Utöver den satsningen tillförs förskolorna och skolorna 33,4 miljoner för att stärka sin verksamhet på andra områden.
  • Miljöpartiet föreslår även satsningar på fem miljoner kronor i äldreomsorgen för höjda löner och stärkt personaltäthet. Pengarna räcker till att anställa ungefär 14 undersköterskor.
  • Sammantaget satsar Miljöpartiet 71 mnkr på välfärden medan Vänsterpartiet, som satsar näst mest, vill lägga 45,8 mnkr. Styret bestående av S-C-L föreslår och lägger totalt 39,3 mnkr på välfärden.
  • Satsningar på det gemensamma möjliggörs genom en skattehöjning på 32 öre. För en genomsnittlig löntagare är det en skattehöjning på ungefär 70 kr i månaden.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter