Miljöpartiet vill stoppa invasiva arter

Växter som av misstag har förts till Sverige kan sprida sig hastigt och slå ut den naturliga artrikedomen. Ändå förekommer flera sådana arter i Sundbyberg. Det har fått Miljöpartiet de gröna att reagera.

– Snöbär och jättedaggkåpa är båda exempel på arter som snabbt breder ut sig över marken och hotar den biologiska mångfalden. Trots detta finns det till exempel jättedaggkåpa i rondellen utanför stadshuset och snöbär på flera ställen runt sjöarna, konstaterar Emelie Tillegård (MP), andre vice ordförande i Sundbybergs klimat- och hållbarhetskommitté.

Snöbär och jättedaggkåpa beskrivs av Naturvårdsverket som invasiva arter. Det innebär att de riskerar att skada ekosystemen, försvåra för jord- och skogsbruket, orsaka ekonomiska problem eller påverka hälsan negativt för djur och människor. Miljöpartiet vill helt sätta stopp för invasiva växter.

– Det är hög tid att Sundbyberg börjar följa Naturvårdsverkets rekommendationer. Staden måste sluta driva upp och plantera ut växter som finns med på myndighetens lista över invasiva arter. De som redan är utplanterade måste tas bort och hindras från att återkomma nästa år, säger Emelie Tillegård (MP).

Människan är beroende av att samspelet i naturen fungerar. En rik biologisk mångfald bidrar till att regnvatten renas, att skadedjur hålls i schack och att odlade grödor pollineras. Ändå menar forskare att en global massutrotning är i full gång.

– Varmare temperaturer, giftiga bekämpningsmedel och aggressivt skogsbruk har lett till att tusentals arter är hotade. Vi vill använda de verktyg som kommunen har för att värna den biologiska mångfalden, avslutar Emelie Tillegård (MP).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: