Trygghet

Alla Sundbybergsbor ska kunna känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet. Vi vill förebygga och minska brottslighet, i samarbete med stadens invånare.

Miljöpartiet vill

  • Sundbyberg ska ta fram ett lokalt brottsförebyggande program.
  • Staden ska genomföra fler trygghetsdialoger, med syfte att ge de boende större inflytande över trygghetsskapande åtgärder.
  • Polisen, ideella aktörer, fastighetsägare, fritidsgårdar och Förvaltaren ska tillsammans arbeta för tryggare centrum i alla stadsdelar.
  • Skolan, fältarbetarna och socialtjänsten ska samarbeta för att förebygga kriminalitet hos unga och för att identifiera personer i särskilt behov av stöd.

Fördjupning i ämnet Lag och ordning

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: