Alla ska kunna 
känna sig trygga

Alla ska kunna känna sig säkra och trygga. Vi vill utbilda och anställa fler poliser, jobba förebyggande för att motverka kriminalitet och sätta stopp för den organiserade brottsligheten.

Vi vill ge mer resurser till polisen och satsa på förebyggande insatser.

Miljöpartiet vill

 • ta krafttag mot gängkriminaliteten
 • arbeta förebyggande med tidiga insatser
 • höja vissa straff
 • göra det lättare att beslagta kriminellas vinster
 • klara upp fler brott och öka stödet till vittnen
 • intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor
 • skydda barn från sexuella övergrepp
 • ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • ge brottsoffer bättre stöd och kraftigt höja ersättningen.
 • storsatsa på det förebyggande arbetet i socioekonomiskt eftersatta områden.
 • fler och bättre betalda poliser för att bekämpa den organiserade brottsligheten och för att motverka parallellsamhällen.
 • höja maxtiden för sluten ungdomsvård och förstärka vårdinsatser och utbildning under tiden den unge är frihetsberövad, samt införa en utslussningsverksamhet när straffet är avtjänat.
 • lätta på sekretessen mellan områdespoliser, skola, socialtjänst och stärka samarbetet med civilsamhälle så att inga barn faller mellan stolarna i det förebyggande arbetet.
 • stoppa finansieringen av de kriminella gängen genom att stärka myndighetssamverkan så att myndigheterna kan slå till mot den organiserade brottslighetens företag från flera håll: svartklubbar och gästarbetarbostäder utan bygglov, restauranger som missköter hygien, skattebrott och varenda spelautomat som saknar tillstånd. Det ska vara dyrt, jobbigt och svårt att vara kriminell.

Nyheter på Lag och ordning

L och alla andra missar bollen om upploppen

Ett starkare och effektivare rättsväsende

Märta Stenevi framför riksdagenMärta Stenevi framför riksdagen

Omfattande satsningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter