Ett tryggare Sverige – hela listan

Sverige ska vara ett tryggt land. Vi måste både ge rättsväsendet resurser att bekämpa brott och hjälpa människor ur kriminalitet men också arbeta för att människor inte ska dras in i kriminalitet från början.

10 000 fler poliser

Vi vill se fler närvarande poliser på gator och torg. Förslaget i budgeten för 2021 är en fortsättning av reformen 10 000 fler polisanställda till 2024.

Avhopparverksamhet

Ett nationellt avhopparprogram utreds.

Tillskott SIS

Tillskott för att öka kapacitet, säkerhet och kvalitet hos Statens institutionsstyrelse.

Bekämpa arbetslivskriminalitet

Fortsättning på tidigare satsning mot arbetslivskriminalitet i syfte att få strukturerna för detta arbete på plats.

Platssamverkan

Lokal samverkan mellan fastighetsägare, offentliga aktörer och de som bor i området för att öka trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service.

Stärkt skydd för barn som bevittnar brott

Det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående stärks.

Stärkning av arbetet mot penningtvätt

Finansinspektionen får ökade medel för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nyheter på Lag och ordning

L och alla andra missar bollen om upploppen

Ett starkare och effektivare rättsväsende

Märta Stenevi framför riksdagenMärta Stenevi framför riksdagen

Omfattande satsningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter