Ta krafttag mot gängkriminaliteten och skjutningarna

Sverige ligger nu i topp inom EU vad gäller flest dödsskjutningar. Vi har också sett en rad våldsamma upplopp under 2022. Det måste vi få stopp på. Lagstiftningen måste skärpas och kriminella ska ställas till svars för sina brott för att få bort ledande kriminella från gatorna. Samtidigt ska vi strypa gängens återväxt genom att satsa på förebyggande arbete där hela samhället involveras. Vi tror på en kombination mellan förebyggande arbete, ett starkt och effektivt rättsväsende och straff som står i proportion till brottets allvar.

Vi vill bland annat:

  • Kraftigt förstärka det förebyggande arbetet med att tidigt ge barn och familjer rätt stödinsatser, så att barn och unga inte hamnar i kriminalitet.
  • Genomföra stora satsningar på skolan och förskolan, bryta segregationen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden.
  • Anställa fler poliser och ge myndigheterna bättre verktyg för att klara upp fler brott och skapa trygghet på gator och torg. Vi satsar 500 miljoner mer på polisen varje år.

Läs mer om hur vi vill få stopp på våldet och om vår rättspolitik här – Lag och ordning

Läs också gärna dessa artiklar av vår Rättspolitiske talesperson Martin Marmgren:

Nyheter på Lag och ordning

L och alla andra missar bollen om upploppen

Ett starkare och effektivare rättsväsende

Märta Stenevi framför riksdagenMärta Stenevi framför riksdagen

Omfattande satsningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter