Ännu fler ska ha ett jobb att gå till

Jobb

Arbete innebär både en inkomst och en gemenskap med nya kontakter. Det första jobbet kan spela stor roll för en ung persons framtid på arbetsmarknaden. Sundbyberg ska aktivt arbeta för att minska avståndet till arbetslivet. En av coronapandemins effekter är att många har förlorat sitt jobb och att företag har tvingats säga upp personal.

För många som förlorat sitt jobb eller redan innan pandemin stod utanför arbetsmarknaden har detta inneburit ett hårt slag mot såväl den egna ekonomin som självkänslan och självbilden. Vi vill därför att kommunen ska verka för att fler personer kommer i arbete och med detta får samhörighet och gemenskap. Insatserna ska särskilt riktas mot de stadsdelar där arbetslösheten är högre.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Ställ krav på social integration och sysselsättning vid kommunens upphandling, till exempel i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.
  • Initiera, utveckla och stärk kommunens samarbete med sociala företag för att fler långtidsarbetslösa ska komma i arbete.
  • Erbjud meningsfulla kommunala sommarjobb för Sundbybergs skolungdomar.
  • Ge stöd och hjälp till lokala företagare genom att underlätta i ansökningsprocesser och göra dem enklare.

Sundbyberg ska ha ett företagsklimat som gör det attraktivt att skapa nya arbetstillfällen. En väl utbyggd infrastruktur ska göra det enkelt för arbetssökande från andra kommuner att antingen flytta hit eller pendla till jobbet. Se även rubrikerna Företagande och näringsliv, Bostäder och Kollektivtrafik.

Nyheter på Jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter