Trygghet

Trygghet

Trygghet är en avgörande fråga i Miljöpartiets samhällsbygge. Alla som bor och rör sig i Sundbyberg ska känna sig trygga här. Vi vill förebygga och minska brottslighet, i samarbete med stadens invånare. I Miljöpartiets Sundbyberg ska ingen vara rädd att bli skadad i sitt eget hem, känna behov av att se sig över axeln på vägen hem, eller undvika att gå ut på kvällen. 

Trygghet är också att veta att samhället ger stöd till den som behöver det mest. Vi vill stärka det brottsförebyggande arbetet genom samverkan mellan kommunen, polisen, skolan, civilsamhället och olika myndigheter.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor genom att bland annat stötta lokala ideella organisationer och erbjuda våldsutsatta förtur i kommunens bostadskö.
  • Etablera fler bostäder inom det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren för särskilt utsatta sundbybergare, så kallade sociala kontrakt.
  • Minska gängrelaterade våldsbrott genom Gruppvåldsintervention (GVI), även känt som strategin Sluta skjut.
  • Skapa en välfungerande avhopparverksamhet för gängkriminella som vill lämna den organiserade brottsligheten.
  • Stötta lokala trygghetsinitiativ som trygghets- och nattvandringar samt ”föräldrar på stan”.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Lag och ordning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter