Ett hållbart jordbruk

Mat och jordbruk

Ekologiska lantbruk får inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel som är dåligt för klimatet. Det minskar både utsläppen av växthusgaser och spridningen av gifter. Vi vill att Sundbyberg ska bli Sverigeledande på ekologisk mat. 

I Sverige står maten för ca 25 procent av vår klimatpåverkan, och maten är dessutom en av de stora drivkrafterna bakom den globala förlusten av biologisk mångfald. Maten i Sundbybergs verksamheter ska hålla en god kvalitet, ha en hög grad ekologiska råvaror och vara näringsrik. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Se till att maten i Sundbybergs skolor, förskolor och äldreomsorg inte bara är god utan även ekologisk, klimatsmart, med svensk djurskyddsstandard och så lokalt producerad som möjligt.
  • Öka andelen svenskproducerad mat i kommunens verksamheter.
  • Ställa ambitiösa hållbarhetskrav på icke-ekologiska råvaror och köttprodukter.
  • Minska utsläppen per serverad måltid i alla kommunens verksamheter, exempelvis genom att uppnå kriterierna och klimatbudgeten för WWFs One Planet Plate.
  • Minska matsvinnet i kommunens verksamheter, bland annat genom att genomföra matsvinnstävlingar på stadens förskolor och skolor.
  • Öppna tillagningsköken på förskolorna. I stället för att maten tillagas centralt och transporteras till skolorna ska maten lagas på plats. När maten lagas på plats blir den mer näringsrik, god och mer klimatvänlig.

Läs mer om Miljöpartiets politik om mat och jordbruk samt djur.

Nyheter på Mat och jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter