Djurens välfärd måste 
tas på allvar

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök.

Miljöpartiet vill att alla djur ska ha det bra och ha rätt till sitt naturliga beteende.

Miljöpartiet vill

  • att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djuren blir verklighet för djuren
  • att djurförsöken fasas ut och att pälsdjursindustrin avskaffas
  • skydda hotade arter mot utrotning.
  • intensifiera arbetet med en global FN-deklaration om djurvälfärd
  • arbeta för att få till stånd ett globalt regelverk mot rutinmässig användning av antibiotika i djurhållning.

Stärk djurskyddet

Miljöpartiet kräver att djurskyddslagen omsätts i praktiken och att djurens rätt till naturligt beteende märks för djuren i verkligheten. Djurskyddskontrollerna behöver bli betydligt fler. Vi vill införa en djurskyddsmyndighet och en ombudsman för djurens rättigheter. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned och EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven.

Fasa ut djurförsöken

Djurförsök ska successivt fasas ut och ersättas av djurfria metoder. Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige ledande på området. Miljöpartiet driver på för en höjd djurvälfärd inom EU och att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

Vi vill att åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU, fyra timmar för fåglar.

Skydda arterna

Djur ska skyddas mot utrotning, oavsett om det är vargen i Sverige, noshörningarna i Afrika eller tigrarna i Asien. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och utan att djuren lider. Sverige ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

God djurhållning ger bättre hälsa för människor

Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och epidemier/pandemier. När levande djur stressas i trånga utrymmen och olika arter, vilda eller tama, tvingas trängas uppstår stora risker att virus överförs mellan djur och människor.

Zoonoser, det vill säga när smitta överförs mellan djur och människor, står för cirka 75 procent av alla nya infektionssjukdomar hos människan. Covid-19 är bara ett exempel i raden.

Risken för nya zoonotiska sjukdomar ökar också när naturliga livsmiljöer förstörs, till exempel när skogar skövlas. En schysst djurhållning och skydd av naturliga miljöer ger bättre skydd för människors hälsa.

Miljöpartiet regerar

Miljöpartiets arbete i regering har bland annat resulterat i:

  • Ett grovt djurplågeri­brott har införts i brottsbalken
  • Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, har arbetat fram ett förslag till åtgärder som behövs för att djurförsök ska kunna fasas ut, och som överlämnats till regeringen.
  • En utredning ska analysera kameraövervakning i slakterier
  • Åtgärder mot problem med den stora mängden hemlösa katter, genom krav på märkning

Läs mer

Miljöpartiets djurpolitiska program
Motion: Förbjud fyrverkerier för privatpersoner (2018)
Motion: Fasa ut djurförsöken (2020)
Motion: Våld i nära relation – våld mot djur (2020)
Motion: Djurvälfärd i praktiken (2020)

Nyheter på Djur

Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur

Miljöpartiet lanserar djurpolitiska programmet

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter