Djurens välfärd måste 
tas på allvar

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök. Med nyttjandet av djur följer ett moraliskt ansvar där djurens behov som kännande varelser måste respekteras. Djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem, något som också fastslås i förarbetena till den svenska djurskyddslagen. God djurhållning och välfärd handlar inte bara om att undvika lidande i form av stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdom utan även om att ge djuren möjlighet till positiva upplevelser och ett, för deras art, så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt.

Miljöpartiet vill att alla djur ska ha det bra och ha rätt till sitt naturliga beteende.

Miljöpartiet vill

  • Att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djuren blir verklighet för djuren.
  • Att djurförsöken fasas ut och att pälsdjursindustrin avskaffas.
  • Skydda hotade arter mot utrotning.
  • Intensifiera arbetet med en global FN-deklaration om djurvälfärd.
  • Arbeta för att få till stånd ett globalt regelverk mot rutinmässig användning av antibiotika i djurhållning.
  • Stänga minkfarmerna.
  • Förbjuda burhållning av höns.
  • Minimera djurs lidande vid transport och slakt.
  • Minska användningen av antibiotika i djurhållningen och införa en skatt på kött som producerats med hög antibiotikaanvändning.

En bättre djurvälfärd och starkare djurskydd

Läs vårt valförslag

Nyheter på Djur

Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur

Miljöpartiet lanserar djurpolitiska programmet

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter