Skola och utbildning

Skola och utbildning

Alla barn har rätt till en jämlik utbildning. Oavsett bakgrund, förutsättningar och erfarenheter ska skolan vara en plats där barn och unga möts i klassrummet på lika villkor. Sundbyberg ska ha en stor mångfald av utbildningsaktörer som erbjuder flera vägar till lärande.

Lärare och pedagoger behöver bli fler i både skola och förskola, samtidigt som lönerna måste höjas. Sundbybergs skolor och förskolor ska vara platser dit lärare vill söka sig och känner sig stolta över att arbeta i. En god utbildning av hög kvalitet kräver resurser, men det är också en investering i vårt samhälle och vår gemensamma framtid. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Höj lärarlönerna och matcha snittet med närliggande kommuner, bland annat för att öka andelen behöriga lärare i Sundbybergs skolor.
  • Öka antalet lärare och minska storleken på skolklasserna.
  • Vikta i högre grad resurserna till skolan efter socioekonomiska förutsättningar.
  • Höj skolpengen över snittet i Stockholms län, för att ge lärare och elever bästa möjliga förutsättningar.
  • Nyetablering av vinstdrivande friskolor ska upphöra. Pengarna som investeras i skolan ska gå till eleverna, inte vinstdrivande företag.
  • Bygg ut skolorna med ordentliga och långsiktigt hållbara lokaler. Våra barn har rätt att gå i riktiga skolor och inte i tillfälliga baracker.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Skola och utbildning

Sundbyberg, 29 november 2016

Syskonförturen återinför i Sundbyberg!

Sundbyberg, 14 september 2016

Höjda betyg för Sundbybergs skolor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter