Fortsatt framåt för svensk skola

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Miljöpartiet vill

 • ta ett statligt ansvar för att bryta ojämlikheten i skolan,
 • bryta ungas psykiska ohälsa – alla elever ska ha rätt att må bra,
 • att fler ska bli lärare och att alla lärare ska kunna utvecklas i yrket.

Kunskapsresultaten i svensk skola stiger. Det syns i PISA och flera andra internationella mätningar. Vi har återtagit en topposition i läsning. I åtta av de tio största kommunerna stiger andelen som är behöriga från nian till gymnasiet. Skolans medarbetare gör ett starkt jobb, i ett system som fortfarande är alldeles för svagt. För medan kunskaperna stiger, så ökar ojämlikheten.

En jämlik skola

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Miljöpartiet vill att skolans resurser ska fördelas så att de skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser.

Vi vill också investera i ett stöd från staten för att bryta ojämlikheten i förskolan.

Skolsegregationen ska brytas

Miljöpartiet vill även göra skolvalet mer rättvist. Dagens system, som exempelvis innebär att barn kan tvingas stå i kö från BB för att få plats på en särskilt populär skola är inte rimligt. Alla barn ska ha möjlighet att gå i en bra skola. Skolsegregationen ska brytas.

Alla elever har rätt att lyckas

Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Miljöpartiet går till val på fortsatta tidiga insatser i skolan och förskolan.

I skolan ska det också finnas elevhälsa, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning och bemannade skolbibliotek. Skolbiblioteken är viktiga för lärandet. Varje elev har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss. Därför vill Miljöpartiet öka bemanningen på skolbiblioteken.

Alla elever har rätt att må bra

Antalet barn som drabbas av psykisk ohälsa har fördubblats. Miljöpartiet går till val på nej till tidigare betyg, att säkra finansiering av en jämlik skola, en utbyggd elevhälsa och att förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Ge lärarna bättre villkor och högre lön

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare och skolledare. Vi vill att fler ska vilja bli och förbli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan locka många.

Nästa steg är ett professionsprogram där lärare och skolledares rätt till professionell utveckling stärks. Vi går till val på att staten ska ge utvecklingsmedel till lärarutbildningarna och bidrag till skolornas vikariekostnader så att fler lärare kan arbeta och studera samtidigt – med full lön.

Miljöpartiet regerar:

Miljöpartiet i regering har drivit igenom viktiga skillnader för skolan:

 • En unik statlig finansiering av skolan som gör att staten nu tar ansvar för att skolan ska vara jämlik i hela landet. Sex miljarder permanent och årligen ska gå till insatser för jämlikhet och kunskapsutveckling.
 • Staten ska hjälpa skolor som har det tufft direkt på plats och hundratals skolor med behov får nu särskilda resurser direkt på plats för att höja resultaten. Den metoden ska byggas ut.
 • 30 000 nya medarbetare har anställts i svensk skola.
 • En läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att det stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet får med sig de grundläggande kunskaper som är viktiga.
 • Vi minskar antalet nationella prov, eleverna ska få tid till kunskap inte bara till att stressa för att mäta den.
 • Vi utreder betygssystemet för att inte elever ska uppleva att man bara bedöms utifrån sin svagaste prestation, och för att gå mot ämnesbetyg i gymnasiet.
 • Höjt lärarlönerna.Tre av fyra legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan har nu ett statligt lönepåslag.
 • Tillfört fler utbildningsplatser på lärarutbildningarna och stärkt fortbildningen för rektorer.

Nyheter på Skola och utbildning

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter