Skola och utbildning

Skolan har en avgörande roll för att rusta barn och unga för framtiden. Alla elever behöver en utbildning som är anpassad efter deras behov. Sundbyberg ska ha en stor mångfald av utbildningsaktörer som erbjuder flera vägar till lärande.

Miljöpartiet vill

  • Skolpengen och lärarlönerna ska höjas i nivå med kringliggande kommuner. Vi vill attrahera fler behöriga lärare.
  • Elevhälsan ska stärkas med syfte att minska och förebygga psykisk ohälsa bland unga.
  • Alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser. Elever som inte har uppnått målen i kärnämnena skall erbjudas lovskola.
  • Sex- och samlevnadsundervisningen i alla skolor ska utvecklas och förbättras, med en tydligare fokus på samtycke.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: