Yttrande över förslag om Kraftvärmeverket i Hagby

Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Däremot behövs fler utredningar om just Hagby.

Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Det föreslagna kraftvärmeverket i Hagby är ett ambitiöst och prestigefyllt miljöåtagande vilket ger Täby och angränsande kommuner fjärrvärme samt levererar el till det nationella nätet.

Planerna har emellertid mött omfattande kritik från allmänheten. Materialet som presenterats vid programrådet emanerar i stor utsträckning från E.ON. själv vilket spätt på kritiken. Det vore ytterst beklagligt om verket visar sig inte kunna uppnå de högt ställda miljömålen. För att öka trovärdigheten i utredningarna föreslår därför Miljöpartiet att kontroversiella frågor tas upp av sakkunniga utredare vilka är oberoende av både E.ON. och kommunen..

Se hela yttrandet i pdf-filen nedan.

http://www.mp.se/sites/default/files/yrkande_hagby.pdf

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: