Klimat

Sveriges befolkning har störst förtroende för Miljöpartiets klimatpolitik jämfört med andra partier

Ett offensivt klimatarbete är förutsättningen för våra barns framtid och för Tierps kommuns utveckling. Det brådskar, klimatet kan inte vänta, vi måste agera Nu

Vi har sett till att kommunen nu är aktiv inom projektet "Fossilfritt 2030" och vi arbetar hårt för att även Tierps komn ska anta långsiktiga planer för att minska kommunens egen klimatpåverkan. Mp men att kommunen ska stödja näringsliv och allmänhet så att det blir lätt för alla att göra rätt.

Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Klimat

Klimatet vår tids stora ödesfråga. Klimatomställningen måste ske nu.

Läs mer

Den sker både genom stora omställningar och genom små detaljer. Den sker i stan såväl som på landet. Klimatomställningen ger oss också möjligheter att ställa om till ett mer hållbart samhälle både för planeten som oss som lever här. Såväl idag som i framtiden.

Miljöpartiet har en vision om en stad och en landsbygd där människor trivs. Där det är lätt att leva, transportera sig och kommunicera oavsett var man bor. Städer ska byggas för människorna som bor där och utbyggnaden ska vara hållbar över tid.

Omställningen till ett mer hållbart sätt att leva innebär också stora möjligheter till utveckling. Nya företag, nya arbeten och nya sätt att leva. Digitaliseringen gör det möjligt att ta del av en opera från New York på Folkets hus i Heby, att kunna sköta vissa arbetsuppgifter hemifrån eller att med goda förutsättningar bedriva företag i hela länet.

Att minska utsläppen från fossila bränslen är centralt för att klara klimatmålen. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Omställning av bränslen för kollektivtrafiken och utbyggnad av spårburen trafik minskar utsläppen. Vår energi ska komma från förnybara källor och våra pengar ska investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling.

Genom att visa att vi i Uppsala län kan leva fossilfria, hållbara, moderna och goda liv tar vi ansvar för och går före i att skapa en hållbar framtid för vår planet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: