Bygg miljövänligt centralt

Lyssna

Utveckla Väsby centralt och söderut med stadsmässig bebyggelse, bevarade gröna lungor centralt och natur- och friluftsområden i väster och öster

Stadsmässig bebyggelse i centrala Väsby

Miljöpartiet vill

  • Bygg levande bostadsområden med arbetsplatser och service. Inte bara ensidigt boende.
  • Bygg för korta och miljövänliga transporter, inte ensidigt bilberoende.
  • Bygg på platser som redan är utnyttjade, inte i kommunens finaste naturområden.
  • Bygg så att vi kan utnyttja redan gjorda investeringar, inte där allt behöver byggas upp på nytt.

Vi vill bygga vidare på Upplands Väsbys fina struktur med en sammanhållen central tätort och fina naturområden i väster och öster. Den centrala tätorten ska förtätas och bli mer stadsmässig med höga krav på god gestaltning. Utvidgningen av tätorten ska främst ske söderut genom Älvsundadalen för att på lång sikt knyta samman Väsby med Rotebro. Natur- och friluftsområdena i väster och öster ska bevaras och utvecklas.

Det behöver byggas mer bostäder i Upplands Väsby, det är alla partier i kommunen överens om. Vi vill fullfölja de stora planerade stadsutvecklingsprojekten Fyrklövern (centrala Väsby) och Väsby entré (stationsområdet) och påbörja utvecklingen av Älvsundadalen ("grusgropen") mot en ekostadsdel i miljömässig framkant. Stora miljökrav ska ställas på all bebyggelse.

Miljöpartiet var drivande för att säga Nej till Väsby sjöstad, som nu har avvisats av Väsbyborna i en folkomröstning. I stället vill vi utveckla området kring Runbyskogen, Kairo och Sättra med fler naturreservat och en friluftsgård.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: