Bygg miljövänligt centralt

I Väsby är det svårt att hitta en ledig bostad. Unga har svårt att hitta en ny bostad till rimlig kostnad för att kunna flytta hemifrån. Äldre har svårt att hitta en mindre bostad som är bättre anpassad efter deras behov. Människor uppskattar att ha nära till naturen från sitt hem. När vi blir fler i Väsby, blir vi fler som delar på våra vackra grönområden. Om områdena inte är tillräckligt många och stora riskerar de att utsättas för högt slitage. Sönderstyckningen av naturområden till isolerade öar försämrar den biologiska mångfalden. Grönområden nära tågstationen måste beaktas då de annars riskerar att försvinna och kulturhistoriska värden gå förlorade i samband med Väsby Entré-projektet. Förskolor planeras utan tillräckligt stora gårdar. Barnen har inte tillräcklig plats för lek och lärande. Parkeringsplatser i centrala Väsby används ineffektivt. Miljontals skattekronor har använts för att bygga parkeringsplatser som står tomma delar av dygnet och kostar pengar. Tänk om vi ändrar på det.

Stadsmässig bebyggelse i centrala Väsby

Miljöpartiet vill

  • bygga klimatsmarta bostäder nära tåg och bussar
  • göra det lätt att cykla och gå.
  • möjliggöra mer stadsodling
  • underlätta cirkulär ekonomi genom lånesystem och en återvinningsgalleria i anslutning till Sörab i Smedby.

Väsby småstad
Vi vill se Väsby växa till en tät grön småstad där det är nära till tåg och bussar. En stad med lägenheter, affärer i gatuplanet och parker inpå knuten. Vi vill skapa förutsättningar för byggemenskaper, där de som ska bo i huset själva äger och driver projektet, stadsodling och trähus. Vi vill se mer plats för uteserveringar och möten mellan människor. Miljöpartiet prioriterar barnens plats i staden.
Vardagsresor
Vi vill planera Väsby så att det blir lätt att ha en bilfri vardag. Det ska vara lätt att ta sig fram till fots och med cykel. Fler ska ha närmare hemifrån till bussen och tåget. Väsby ska erbjuda tjänster som bilpool, cykelpool och annat som underlättar den klimatsmarta vardagen. Väsbys parkeringar ska användas effektivare och kostnaden bäras av dem som utnyttjar parkeringarna.
Natur, odling och rent grundvatten
Vi vill bevara och utveckla Väsbys natur- och friluftsområden. Ett rikt djur- och naturliv är viktigt för Väsby och för regionen, men också avgörande för mänsklighetens överlevnad. Utan ekosystemtjänster som binas pollinering och växternas fotosyntes får vi inte ren luft att andas, rent dricksvatten, frukter i våra trädgårdar eller grödor på våra åkrar. Förskolors och skolors gårdar samt stadens parker är viktiga delar i att stärka grönstrukturen i Väsby.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: