Trafik

Väsby ska planeras så att det är lätt för de flesta att ha en bilfri vardag. Det kan ske genom kollektivtrafiknära boende och bra infrastruktur för gång och cykling. Vid de tillfällen en bil behövs ska det vara lätt att hyra eller använda en bilpool. Väsbys parkeringar ska användas effektivare och kostnaden bäras av dem som utnyttjar parkeringarna.


– Cykelstaden Väsby ska utvecklas. Vi vill bygga fler breda separerade cykelvägar där både pendelcyklister och gående får plats. Cykelvägarna ska underhållas och skötas så att de smidigt kan användas året om. Vårt mål är ett sammanhängande cykelvägnät. Vi vill se ett cykelcentrum vid stationen med skyddad och säker cykelparkering och plats för cykelservice samt ett utbyggt system för lånecyklar över kommungränserna. Alla barn ska tryggt kunna cykla eller gå till skolan. Breda säkra cykelvägar till badplatser, sportanläggningar och andra platser för fritidsaktiviteter ska vara särskilt prioriterade. 

– Smartare bilparkering. Vi vill samordna parkeringar på gator och i garage i centrala Väsby för smidig användning hela dygnet. Smarta IT-system ska göra det lätt att hitta en plats utan onödigt åkande. Kostnaden för parkeringsplatser ska betalas av den som använder dem,  inte av skattebetalare eller boende utan bil. För att minska behovet av dyra parkeringar vill Miljöpartiet se ett ambitiöst mobilitetsarbete i kommunen. Mobilitetsprojekt kan drivas av kommunens parkeringsbolag som ska bidra till att utveckla tjänster såsom bilpool, lånecykelsystem, bra information och bokningssystem för att underlätta vardagen. Det behöver bli lätt att resa rätt.

– Fler bussar och tåg för kortare restider. För oss är det prioriterat att påverka landstinget att utöka buss- och tågtrafiken i och till Väsby. Vi vill se fler bussar och att  antal pendeltåg ska byggas ut till tolv tåg i timmen i rusningstid, varav högst fyra är skip-stop snabbtåg. Vi vill särskilt se över körsträckor och prioritera busstrafiken för kortare körtider, t.ex. vid korsningar. Vi vill bygga broar för bussar, gående och cyklister över E4 som knyter ihop Väsby. Broarna kan även utformas även som ekodukter.

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter