De toppar Miljöpartiets regionlistor och riksdagslista i valet 2022

De toppar Miljöpartiets regionlistor och riksdagslista i valet 2022

Miljöpartiets regionlistor kommer i valet 2022 att toppas av Hans Wennberg (mellersta valkretsen), Jenny Lundström (norra) och Gunnel Bergman (södra) och riksdagslistan toppas av Jacob Risberg och Andrea Byding.


Det beslutade Miljöpartiets distrikt på digital valstämma under lördagen där vallistorna fastställdes för region- och riksdagsval.

Toppar regionlistorna gör Hans Wennberg från Älvkarleby (förstanamn på vallistan för mellersta valkretsen), Jenny Lundström från Tobo, Tierp (förstanamn på vallistan för norra valkretsen) och Gunnel Bergman, Enköping (förstanamn på vallistan för södra valkretsen)

– Vi vill främja en jämlik och tillgänglig vård där det hälsofrämjande arbetet är en central del och här har Region Uppsala mycket att utveckla utifrån ett grönt helhetsperspektiv på hälsa.
Genom vår gröna politik ska vi göra en riktigt bra valrörelse med så bra valresultat som möjligt. Nu kavlar vi upp ärmarna för en riktigt bra valrörelse där vi alla bidrar, säger Hans Wennberg, förstanamn mellersta valkretsen.

– Vi har en viktig tid framför oss där vi stadigt och modigt står upp för vår politik och tydligt visar vilken framtid vi vill skapa. Det måste bli lätt, enkelt och möjligt för alla att vara klimatsmarta. Klimat- och miljöfrågorna är livsviktiga och jag kommer tillsammans med mina gröna partivänner driva en politik så att Region Uppsala blir en motor i omställningsarbetet i hela länet, säger Jenny Lundström, förstanamn norra valkretsen.

– Vi ska fortsätta utveckla och stärka den nära vården så den kommer närmare patienterna, geografiskt, tillgängligt och tekniskt. Samarbete mellan Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset behöver fortsätta utvecklas för att öka tillgängligheten. För folkhälsa och livskvalitet är också kultur- och friluftsliv väsentligt. Tillsammans med mina gröna partivänner ser jag fram emot valrörelsen. Miljöpartiet behövs, säger Gunnel Bergman, förstanamn södra valkretsen.

Toppar riksdagslistan gör Jacob Risberg från Knivsta och Andrea Byding från Uppsala.

– Jag känner mig enormt hedrad och glad över att få förtroendet att stå överst på listan till riksdagsvalet. Nu ska vi tillsammans fortsätta kämpa för att bromsa den globala uppvärmningen, både för våra barn och barnbarns skull, men även för alla arter och planetens överlevnad, säger Jacob Risberg, förstanamn på riksdagslistan.

-Vi har ett viktigt val framför oss, med en pandemi som gjort bristerna i samhället smärtsamt tydliga. Jag vill vara med och bygga upp ett Sverige efter pandemin där vi minskar både inkomstklyftorna, segregationen och utsläppen, säger Andrea Byding, andranamn på riksdagslistan.

 

BILDER

Gunnel Bergman (foto: Fredrik Hjerling)
Andrea Byding
Jenny Lundström
Jacob Risberg
Hans Wennberg (foto: Angelica Klang)
 

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter