Resenärer ska bemötas med respekt

Att göra rätt för sig genom att lösa biljett inför resa med kollektivtrafiken är viktigt. Lika viktigt är det med kontroll och vid behov vidta åtgärder i de fall där det är uppenbart att personer åkt med kollektivtrafiken utan att lösa biljett. Finansieringen av kollektivtrafiken är en kombination av biljettintäkter och regionskatt. Det handlar således om respekt för sina medresenärer och för våra gemensamma skatteresurser.

Med det sagt så har vi från politikens sida uppmärksammat flera fall där det råder tveksamheter kring hur biljettkontroll har genomförts. Som exempel kan nämnas att resenär som löst biljett strax efter avfärd söderut från Uppsala drabbats av tilläggsavgift vid kontroll i Knivsta eller Märsta, trots att biljett, med god avsikt från resenärens sida, lösts innan ankomst till station där biljettkontroll varit aktuell.

Det är självklart viktigt att ha förståelse för att biljettkontroll är viktig. Det är också viktigt att förstå att biljettkontrollanter kan ställas inför besvärliga situationer med inte alltid självklara svar. Men bemötandet ska alltid präglas av respektfullt bemötande och hjälpa resenär göra rätt. Detta är något som vi från politikens sida fortsatt kommer arbeta med i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden som är ansvarig nämnd för kollektivtrafiken.

Jenny Lundström (MP)
ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter