Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Det är hög tid att förenkla kollektivtrafiken i vårt län och göra det enklare och smidigare att resa, men det måste också ske till rimliga priser. Vi står bakom förslaget att ta bort zonerna i Uppsala län men vi säger nej till en prishöjning med nästan 30 procent som skulle beröra tre av fyra resenärer. Jenny Lundström (MP), ledamot i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och regionråd, skriver tillsammans med Joel Gohari Moghadam (S) och Sverker Åslund (V) på UNT Debatt.

Efter en kraftig nedgång i resandet under pandemin, ökar det kollektiva resandet igen. Det är bra för såväl individen med pålitlig och effektiv kollektivtrafik som för oss alla genom dess viktiga del i att minska klimatutsläppen. Därför är det hög tid att välkomna tillbaka våra resenärer genom en enkel och prisvärd kollektivtrafik.

Vi rödgröna partier har länge förespråkat att dagens system med fem zoner ska göras om till endast en zon. På så sätt slopar vi gränsdragningar som av många upplevs som godtyckliga. De som bor utanför stadskärnor eller reser mellan länets kommuner får det enklare, och billigare.

Dagens system är helt enkelt för krångligt och med ett biljettutbud på 100 olika biljettyper så är systemet nästan upplagd för att man ska göra fel. Det märks även i statistiken, över 70 procent av de som får böter för biljettfusk böter trots att de köpt en biljett, men av misstag köpt fel. Det är inte rimligt att resenärer som försöker göra rätt straffas för att systemet är för krångligt. Det är ett problem som inte skulle kunna uppstå med en tydligare och enklare biljett- och zonstruktur.

Redan förra året föreslog vi i vårt budgetförslag att denna förändring skulle ske, något som då avvisades av alliansstyret i Region Uppsala. Nu har alliansen presenterat sitt eget förslag som innebär kraftigt höjda priser för merparten av de resenärer som berörs, vilket är oacceptabelt.

För tre av fyra av dem som reser sällan och inte tjänar på att köpa ett månadskort skulle priset höjas med nästan 30 procent enligt det förslag som alliansen har lagt fram. Detta är varken rimligt eller rättvist mot resenärerna.

Tajmingen på en så här stor prisökning är illa vald. Priserna rusar i samhället i stort och allt fler familjer kämpar med sin ekonomi. Att i det läget kraftigt höja priserna inom kollektivtrafiken blir ett dråpslag mot hushållens ekonomi. Resultatet är sannolikt att fler inom Enköping och Uppsala tvingas bort från kollektivtrafiken.

En rimlig utgångspunkt är att en enkelbiljett från och med nästa år inte ska vara dyrare än 30 kronor. Vi är beredda att skjuta till mer resurser för att det ska vara möjligt, men vill också se justeringar i det föreslagna systemet som gör att det är möjligt att sänka priset. Exempelvis kan man korta giltighetstiden för enkelbiljetten något. Men hittills har alternativa förslag och utformningar inte övervägts från alliansens sida.

Övergången till ett en-zonssystem är ett bra första steg men kollektivtrafiken behöver fortsätta utvecklas. Vi ser det också som angeläget att nu påbörja inriktningen med att systemet också ska inkludera ett pristak så fort det är möjligt. Detta har tidigare införts i exempelvis Östgötatrafikens stadstrafik och är även planerad att införas i Stockholms län. Det innebär att resenärers enkelbiljetter automatiskt övergår till en periodbiljett när ett visst antal resor har uppnåtts. Detta skulle underlätta för resenärerna och ge dem det mest prisvärda alternativet för sitt resande.

Våra partier värnar införandet av ett en-zonssystem. Men vi anser inte det vara ansvarsfullt att förändringen ska ske på bekostnad av kraftiga prisökningar. Vi måste ta vårt ansvar för att hushållen ska klara sin ekonomi och se till att kollektivtrafiken är ett attraktiv alternativ för alla länsbor. Vi uppmanar alliansen i Region Uppsala att ompröva sitt förslag och sänka priset. För en kollektivtrafik som är enkel, prisvärd och tillgänglig för alla.

Joel Gohari, 2:e v ordf (S), trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Sverker Åslund, led (V), trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Jenny Lundström, led (MP), trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, regionråd

Bild: Dan Pettersson

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 4 september 2014

Trafik och patientmat viktiga i Miljöpartiets valmanifest

Uppsala län, 28 augusti 2014

Rösta för spårvagn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter