Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Sanningen är att MTR inte fullföljer sitt avtal med Mälardalstrafik, skriver Jenny Lundström och Hans Wennberg i en replik i UNT 28 september.

Emilie Orring (M) och Cecilia Linder (M) skriver i sin debattartikel ”En del politiska företrädare har den senaste tiden ansträngt sig för att måla upp bilden av länets tågtrafik i förfall sedan Mälartåg började köra Upptågets sträckor” (UNT 18/9). Skribenterna försöker uppenbarligen både blanda bort korten samtidigt som de inte tar resenärernas rättmätiga kritik på allvar.

Den ”irritation” som skribenterna anser att en del politiska företrädare ansträngt sig med att underblåsa är istället resultatet av MTR:s omfattande brister i att fullfölja det avtal i den upphandling de tilldelats av Mälardalstrafik. Att påstå att irritationen rörs upp av oss som kritiserat kaoset, och inte den urusla trafikleveransen med ständigt återkommande förseningar och inställda tåg är verkligen ett självmål. Alla kan se de omfattande problemen i tågtrafiken och att MTR:s hantering av situationen varit en starkt bidragande orsak har väl knappast någon missat. Kaoset innebär oerhörda problem för alla pendlare som till slut finner det ohållbart att fortsätta pendla och antingen tvingas söka annat arbete närmare bostaden eller tar bilen istället. Det är ett enormt misslyckande.

Cecilia Linder och Emilie Orring visar på en häpnadsväckande okunskap om trafiken mellan Uppsala och Gävle när de skyller felen på signalfel, spårspring och den tidigare urspårningen utanför Arlanda. Det är inte det som är problemet på de sträckor som Upptåget tidigare trafikerade.

Problemet är en misslyckad upphandling där Mälardalstrafik skrev avtal med en entreprenör, MTR, som inte klarar av att leverera vad de lovat. En dokumenterat usel personalpolitik (se uttalande från SEKO Mälartåg 230908) har lett till personalflykt från MTR. Ovanpå det har bristande organisering av trafiken lett till att tidtabellen mellan Uppsala och Gävle reducerats med nära 40 procent. Trots det klarar inte MTR att leverera tåg i tid. Fortfarande är plötsligt inställda tåg något resenärerna ständigt får räkna med. Ibland är det upp till tre timmar mellan avgångarna. På en sträcka där det tidigare var halvtimmestrafik. Detta är oacceptabelt. Att insinuera att dessa fakta är att ”måla upp en bild” borde vara under en politikers värdighet.

Resandestatistiken för maj visar att sträckan Uppsala-Gävle till skillnad för övriga sträckor inom Mälardalstrafik har minskat med cirka 10 procent mellan oktober 2022 och maj 2023. Problemen här är alltså betydligt större än i andra delar av Mälardalssystemet och resenärer i vårt län drabbas värre än andra. Här har Region Uppsala ett tydligt ansvar att verka för våra länsinvånares intressen.

Skribenterna anser att nuvarande lösning med MTR är den bästa för Region Uppsalas. Men vårt och resenärernas tålamod är slut. Det finns möjligheter att inom ramen för avtalet mellan Mälardalstrafik och MTR att byta operatör så att Upptågstrafiken inte utförs av MTR. Miljöpartiet lade därför ett förslag till regionfullmäktige 27 september som innebär att nyttja den möjlighet som finns inom ramen för avtalet för Mälardalstrafikt att agera vid bristfällig leverans, som innebär att den tidigare Upptågstrafiken antingen kan drivas i egen regi eller upphandlas av annan part.

Mälartåg har potential att främja bra, smidig och tillgänglig kollektivtrafik via det av sex regioner gemensamma bolaget Mälardalstrafik. Men det åligger ett ansvar för Region Uppsala att vara pådrivande inom Mälardalstrafik för att nu åtgärda det trafikhaveri vi fått uppleva sedan MTR fick ansvaret att driva tågtrafiken. Varje dag innebär ny osäkerhet och påfrestningar för tågresenärerna och i längden på Uppsala läns ekonomiska utveckling. Om styret bryr sig om att få ordning på tågkaoset bör de stödja vårt förslag.

Jenny Lundström, regionråd (MP), ledamot. trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Hans Wennberg, regionråd (MP), 2:e vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden

Relaterade nyheter

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Uppsala län, 4 september 2014

Trafik och patientmat viktiga i Miljöpartiets valmanifest

Uppsala län, 28 augusti 2014

Rösta för spårvagn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter