En samlad politik för klimatet

Genom att integrera klimatfrågan i alla politikområden kommer vi kunna ställa om Sverige, skriver Maria Gardfjell och Marlene Burwick.

Sverige är ett föregångsland när det gäller klimatarbetet. Nyligen presenterades statistik från Naturvårdsverket som visar att landets samlade utsläpp av växthusgaser minskar. Det ska vi vara stolta över, men vi har fortsatt mycket stora utmaningar och vi måste öka takten i klimatomställningen.

Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i världen om vi inte tar oss ur fossilberoendet och bygger miljömässigt hållbara samhällen. Rapporterna från FN:s klimatpanel gör det fullständigt klart att skillnaden mellan 1,5 grader och 2 graders temperaturökning handlar om ett val där vi kan ha drägliga levnadsvillkor, jämfört med att väldigt många fler människor drabbas av naturkatastrofer och stort lidande.

Vi har en bra grund för Sveriges klimatpolitik som bygger på ekonomiska styrmedel som successivt ställer om Sverige, vi har kraftfulla satsningar på investeringar i hela landet som Klimatklivet och vi har en ny grönare industripolitik med Industriklivet. Vi har kommuner, organisationer och företag som går före.

Riksdagen har antagit ett mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dit krävs stora investeringar och tekniksprång och alla samhällssektorer behöver bidra.

Vi tar nu ett viktigt steg. Den första klimatpolitiska handlingsplanen genom tiderna har presenterats och med 132 åtgärder tar handlingsplanen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Genom att integrera klimatfrågan i alla politikområden kommer vi kunna ställa om Sverige.

Den klimatlag som riksdagen antog under 2018 är grunden och flera av förslagen kommer från det klimatpolitiska rådets rekommendationer. Arbetet kommer innebära att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag, att regeringen i samband med nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov omformulerar målen så att de är förenliga med klimatmålen, och att göra konsekvensanalyser för klimat för förslagen inom de områden där det är relevant.

Klimathandlingsplanen omfattar sektorer såsom industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete.

Det klimatpolitiska ramverket får nu en motsvarande status som det ekonomiskpolitiska ramverket i svensk politik. Det visar att vi tar klimatkrisen på allvar.

Ledarskap är viktigt för att lyckas med klimatomställningen. Det kan vara en flicka som börjar ensam utanför riksdagen men som lyckas väcka en hel värld. Klimatdemonstrationerna har engagerat så många och vårt favoritplakat är helt klart ”Make the world Greta again”.

Ledarskap är det också när Sverige går före och visar att en fossilfri värld inte bara är möjlig, utan även gynnar vårt välstånd och våra företag.

Och ledarskap kan en stad visa som när Uppsala 2018 utsågs till världens bästa klimatstad. Hårt arbete, tuffa mål, viktiga investeringar samt minskande utsläpp låg bakom priset. De tidigare pristagarna var Vancouver, Paris, Kapstaden och Seoul. Sedan Uppsala. Även i jämförelsen en liten stad från en liten nation kan vara en stor ledare.

Klimatprotokollet är ett samarbete mellan Uppsala kommun, näringslivet, universiteten och organisationer. I färdplansarbetet var det tydligt. Ungefär hälften av Uppsalas utsläpp kan minskas genom beslut som fattas av företagsledare och kommunpolitiker utifrån dagens lagstiftning. Men för att nå Parisavtalets mål krävs mer. Om det förslag som nu finns till klimatpolitisk handlingsplan godkänns av riksdagen så kommer vi ha tagit mycket viktiga steg framåt.

För att nå Parisavtalets mål måste alla länder ta sitt ansvar och minska utsläppen radikalt. Och det är viktigt att klimatomställningen sker rättvist och inte lämnar någon efter. 2020 behöver ökningen av de globala utsläppen brytas. Uppsala är i framkant och Sverige visar vägen. Vi hoppas på ett riktigt gott år – för dig och för klimatet.

 

Maria Gardfjell, riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (MP),

Marlene Burwick, riksdagsledamot med särskilt ansvar för klimatpolitik (S)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: