EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

I dag är det den biologiska mångfaldens dag. Det råkar även vara dagen då förtidsröstningen till Europaparlamentet öppnar. Enligt alla miljöorganisationers granskningar är det Miljöpartiet du bör kryssa om du bryr dig om naturen och artrikedomen. Om du vill kan du alltså fira den biologiska mångfaldens dag med att rösta å naturens vägnar.

Vi rör oss mot den sjätte massutrotningen planeten upplevt. För första gången är människan, som ensam art, anledningen till att denna massutrotning sker. Nu riskerar tre fjärdedelar av alla jordens arter att försvinna under det kommande århundradet. På grund av oss.

Medan partier på högerkanten allt för ofta vill låtsas som att ekonomin är någonting helt separat från naturen, menar vi att ekologin och den biologiska mångfalden måste sätta ramarna för ekonomin. Jorden tål inte vad som helst och exploatering av naturen måste få ett stopp. Ordet ekonomi betyder ju trots allt hushållning av resurser.

Det är därför på tiden att vi förändrar vår syn på dem som sköter om planeten, däribland våra bönder. De största hoten mot EU:s lantbrukare och vår livsmedelsproduktion är jordbrukets fossilberoende, klimatförändringarna och en ekosystemkollaps. Miljöpartiet vill ha ett hållbart jordbruk som skyddar klimatet, miljön och ekosystemen och som stöttar bönder i den gröna omställningen. Jordbrukspolitiken är EU:s största budgetpost men den är skevt utformad, och alltför stor del av stödet går till stora industrijordbruk på bekostnad av det småskaliga. Resultatet är att EU har förlorat 5,3 miljoner gårdar på 15 år. Miljoner!

Här är några exempel på vad vi vill åstadkomma i EU:

Reformera jordbruksstödet. Vi behöver göra om jordbruksstödet i grunden: stöden ska gå till landsbygd, småskaligt och hållbart jordbruk i stället för stora industrier. Pengarna måste gå till att hjälpa bönder ställa om sina gårdar och befria dem från ett dyrt och skadligt fossilberoende.
Stöd till ekobönder. Vi vill stödja det ekologiska jordbruket till exempel genom ambitiös offentlig upphandling av ekologisk mat. Vi vill se bindande mål för att öka konsumtionen och produktionen av ekologiska och hållbara livsmedel. Gynna ekologiskt genom att tillåta lägre beskattning på dessa.
Bort med farliga bekämpningsmedel. Minska användningen av bekämpningsmedel i EU generellt. Förbjud bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan och stöd framgångsrika alternativa metoder som redan används, exempelvis i Sverige.
Etisk djurhållning. EU borde ha mycket högre standard när det kommer till djurhållning. Djuren måste kunna bete sig naturligt, och aldrig transporteras mer än maximalt åtta timmar.
Målen med EU:s jordbrukspolitik ska vara en levande landsbygd, miljö och klimat och långsiktig livsmedelsförsörjning. Konsumenter ska enkelt kunna välja bra och säker mat. God, närproducerad mat utan gifter borde vara en självklarhet.

För länets lantbrukare skulle detta betyda att de får mer betalt för sitt arbete med att gynna den biologiska mångfalden och minska användningen av skadliga bekämpningsmedel och konstgödning. Uppsala kommun har sedan länge ett mål om att maten i kommunens förskolor, skolor, äldreboende och andra verksamheter ska vara ekologisk. Även Region Uppsala prioriterar ekologiska livsmedel. Med en EU-politik som går i samma riktning kommer de målen lättare uppnås.

För oss gröna är det en självklarhet att värna den biologiska mångfalden. Inte bara för att naturen i sig är värd att skydda, utan också för att det är en förutsättning för mänskligt liv. Även människan är en del av mångfalden och i takt med att arter dör och ekosystemen sätts ur balans kommer därför även vi att drabbas.

Det kloka är att så snart som möjligt börja driva politik som är i samklang med naturen, och att gå och förtidsrösta på politiker som jobbar för detta i Europaparlamentet. Och enligt samtliga mätningar är det Miljöpartiet som gör det bäst.

Pär Holmgren, Europaparlamentariker (MP)
Jenny Lundström, regionråd (MP) och Europaparlamentskandidat
Linda Eskilsson, kommmunalråd (MP), Uppsala kommun

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter