Flytten till lasarettet ger effektivare vård

Enköpingsposten 8 juni 2022.

Flytten av bassjukvård är ett viktigt steg för en effektivare och mer tillgänglig vård.

Nu fortsätter flytten av bassjukvård från Akademiska sjukhuset till andra vårdgivare. Det frigör utrymme för den högspecialiserade vården, minskar flaskhalsar och tydliggör olika vårdgivares roller – sammantaget en effektivare organisation som möjliggör bättre vård.

Vården har varit under stor press under pandemin. Uppskjuten vård samt brist på medarbetare har medfört fortsatt brist på vårdplatser. Det finns även sedan tidigare flera saker som behöver förbättras. Mer vård behöver flyttas ut från de stora sjukhusen för att minska flaskhalsar och komma närmare invånarna, så att sjukhusen kan inriktas mer på högspecialiserad vård.

Flytt av bassjukvård från Akademiska påbörjades redan under pandemin. Vissa ingrepp inom ortopedi och allmänkirurgi flyttas från Akademiska sjukhuset till bland annat lasarettet i Enköping. Det är den största flytten av vård till Enköping som gjorts på många år och ger lasarettet en tydligare nisch i länets sjukvårdssystem.Ytterligare bassjukvård, som sjukhusledningen bedömt kan utföras lika bra av andra vårdgivare, flyttas också till andra aktörer. Det innebär en bättre organisering, och underlättar rekryteringen för båda sjukhusen.

Beslutet nu i sjukhusstyrelsen innebär att vi går vidare med planerna, och att den flytt som genomförts på prov permanentas. Projektet utvidgas också till att omfatta nivåstrukturering av vård för äldre (75+ med stora vårdbehov). Detta kommer innebära stora effektivitetsvinster för Akademiska sjukhuset. Det innebär även att lasarettet i Enköping kan utvecklas och bli ett rutinkirurgiskt centrum.

Vi vill inte ersätta den offentliga vården – även denna flytt sker främst till offentliga utförare – men privata vårdgivare kan komplettera den offentliga vården. Socialdemokraterna har i opposition kritiserat all flytt av vård till privata aktörer. När privata vårdgivare sköter vissa inslag så avlastar det dock den offentliga vården. Det är fortsatt regionen som sätter villkoren för vad som ska utföras. Vården möter växande krav med en åldrande befolkning och ökande sjukvårdsbehov. Fler aktörer som bidrar till det är en tillgång.

Flytten av bassjukvård är ett viktigt steg för en effektivare och mer tillgänglig vård. Vi företrädare för regionens blågröna styre är glada över att kunna gå vidare med beslutet i sjukhusstyrelsen, så att arbetet för en bättre sjukvårdsorganisation kan fortsätta och verksamheterna får bättre förutsättningar att ge länets invånare en god och säker vård.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen
Mimmi Westerlund (KD), vice ordförande i sjukhusstyrelsen
Cecilia Linder (M), ledamot i sjukhusstyrelsen
Örjan Berglund (C), ledamot i sjukhusstyrelsen
Fredrik Leijerstam (MP), ledamot i sjukhusstyrelsen

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter