Fortsätt fredsprojektet

Fortsätt fredsprojektet

Vi ser ett allt varmare klimat men också ett allt kallare samhälle. Inför Europaparlamentsvalet är det de frågorna som är allra viktigast. Valet till Europaparlamentet är avgörande för om de nationalistiska och populistiska krafterna ska få ökat inflytande i Europa. Eller om vi ska ta de allt mer akuta klimatlarmen på fullaste allvar. Miljöpartiet de Gröna vill, och det så snabbt som möjligt, skapa en grön omställning för ett mer stabilt klimat och ett varmare samhälle.
 

Den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen – inte minst genom att valrörelsen på allvar startar genom invigning av vår valstuga på Stora torget i Uppsala. Europadagen uppmärksammas 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd.

EU var och är viktig för att främja samarbete för att bevara freden och EU har också en oerhört viktig uppgift i klimatarbetet. Klimatfrågan är en utmaning för hela världen. Det är vår tids allra största ödesfråga som på sikt hotar våra förutsättningar att kunna leva på Jorden. Genom Europeiska unionen kan vi genomföra de tillräckligt stora förändringar som krävs, både inom EU och globalt. Det är bara EU som också på allvar kan sätta press på USA och Kina i klimatförhandlingarna. Insikten om EU:s betydelse var det som för över tio år sedan ledde fram till att Miljöpartiets medlemmar beslutade ändra partiets inställning från motstånd till EU till arbete för att stärka och utveckla arbetet inom EU, inte minst när det gäller Miljöpartiets kärnfrågor kring klimat, miljö och demokrati.

I Sverige har vi redan ett klimatpolitiskt ramverk tack vare Miljöpartiet, som kan bli en förebild för andra länder i världen. I mars i år lade vi förslag om mycket tuffa klimatpolitiska förslag i EU med en tvingande utsläppsbudget för alla EU-länder. Detta är ett politiskt verktyg som garanterar att EU uppnår Parisavtalets tvågradersmål genom att sätta en maxgräns för hur stora utsläpp varje land får ha under ett år, och hur snabbt de ska minska. Forskningen säger att vi i den rikare delen av världen måste sänka våra utsläpp med 10 till 15 procent per år för att klara tvågradersmålet – då är det också vad vi i lag bör förbinda oss till att göra.

En annan utmaning i Europa är den ökande nationalismen och främlingsfientligheten. Vi ser att demokratin och pressfriheten utmanas allt mer i världen, även i flera av EU:s medlemsländer. Den Europeiska unionen var ett fredsprojekt när den bildades, och det ska den fortsätta vara. Freds- och demokratiarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer.  EU ska stå upp för mänskliga rättigheter och aktivt förebygga och bekämpa främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Diskriminering av HBTQ-personer, antiziganism, antisemitism och islamofobi har ingen plats i unionen. Brott mot mänskliga fri- och rättigheter ska kunna leda till kännbara påföljder, till exempel slopat ekonomiskt stöd.

EU har saknat verktyg för att kunna agera mot medlemsländer som inte lever upp till fördragen, utan tvärtom stiftar lagar som går helt emot EU:s grundfördrag.
Den 17 april röstade Europaparlamentet ja till Miljöpartiets förslag om ett nytt program för att stärka demokratin, jämställdheten och de mänskliga rättigheterna i EU.
Det är ett stort steg mot ett EU som kan agera kraftfullt mot den auktoritära utvecklingen i Europa.

Vi ser ett allt varmare klimat men också ett allt kallare samhälle. Miljöpartiet vill forma en framtid att längta till! En framtid där klimatet inte längre förändras, och där demokratin är stark. I en tid då auktoritära krafter är på frammarsch behövs vi gröna för att stå upp för civilsamhället och ett öppet Europa. I en tid då klimatförändringen är vår tids största ödesfråga behövs vi gröna för att stå upp för en hållbar värld. Miljöpartiet går till val på en stark miljö- och klimatpolitik och ett mer mänskligt Europa. Rösta grönt 26 maj!

Pär Holmgren (MP)
kandidat till Europaparlamentet

Rickard Malmström (MP)
kommunalråd, Uppsala kommun

 

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter