Jenny Lundström invald i styrelsen i Svenska Cykelstäder

Idag valdes Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala, in som ledamot i styrelsen för föreningen Svenska Cykelstäder på deras årsmöte.

- Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram emot att arbeta för mer cykling såväl på landsbygden som i våra städer. Cykling har mycket stor betydelse för såväl miljön som för den egna hälsan. Då ungefär hälften av alla bilresor beräknas vara kortare än fem kilometer så blir det tydligt vilken potential det finns till ökad cykling, säger Jenny Lundström, nyinvald ledamot i Svenska Cykelstäder.

Region Uppsala är medlem i Svenska Cykelstäder som är en förening för kommuner och regioner som målmedvetet arbetar ambitiöst med ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Jenny Lundström har också politiska uppdrag i Tierps kommun och har därigenom erfarenhet av cykelfrågor utifrån såväl ett regionalt som kommunalt perspektiv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: